Česká republika loni hospodařila s překvapivě nízkým schodkem

Praha – Hospodaření státu v roce 2007 skončilo překvapivě nízkým schodkem ve výši 66,4 miliardy korun. Oproti původním očekáváním ministerstva financí byl deficit téměř o 25 miliard korun nižší. Podle ministra financí Miroslava Kalouska za tím stojí příznivý ekonomický vývoj země, zejména rychlejší růst HDP a nižší nezaměstnanost, než předpokládaly prognózy.

Lepší vývoj makroekonomických proměnných se promítl do příjmové stránky rozpočtu. Jednalo se zejména o navýšení předpokládaného objemu výběru daně z příjmu fyzických i právnických osob a pojistného ze sociálního pojištění. „V případě daně z příjmu právnických osob byla predikovaná skutečnost překročena o 7,3 miliardy korun, o 3,6 miliardy korun v případě daně ze závislé činnosti a o 1,1 miliardy u ostatních. U spotřební daně a DPH skutečnost v podstatě odpovídá predikci,“ zveřejnil na dnešní tiskové konferenci Kalousek.

Ještě příznivější byl pro rozpočet České republiky výpočet provedený pomocí metodiky Evropské unie ESA95. Deficit podle něj dosáhl jen 40,4 miliardy korun. „Ten rozdíl je způsoben metodickým rozdílem, jak se vykazují převody z rezervních fondů do státního rozpočtu a ze státního rozpočtu do rezervních fondů,“ vysvětlil ministr financí.

Rozpočet, který původně schválila Poslanecká sněmovna, počítal s deficitním hospodařením ve výši 91,3 miliardy korun. Na základě zákona o povodňových škodách následně předpokládaný schodek vzrostl na 91,9 miliardy korun. Na počátku října ale v důsledku příznivějšího vývoje ekonomiky snížilo ministerstvo financí odhad na 81 miliardy Kč.

I přes pozitivní posun, kterého stát ve svém hospodaření dosáhl, je řada ekonomů k výsledkům poněkud skeptická. Deficit by podle nich měl být vzhledem k rychlému ekonomickému růst mnohem nižší. „Kdybych to měl vyjádřit sportovní terminologií, tak na rozdíl od očekávaného výsledku 9:0 jsme prohráli 9:3. Skutečně jsou vytvořené ekonomické předpoklady pro to, aby deficit státního rozpočtu byl nula. Problém je ovšem v té politické stránce věci,“ zdůraznil v rozhovoru pro ČT24 děkan Národohospodářské fakulty VŠE Jiří Schwarz.