Státní dluh v roce 2007 přesáhl 892,3 miliardy korun

Praha – Státní dluh České republiky se v loňském roce podle údajů ministerstva financí zvýšil o 89,9 miliard korun a vyšplhal se tak na celkových 892,3 miliardy Kč. Dluh na jednoho českého občana tak přesáhl 86 tisíc korun. Ve srovnání s rokem 2006, kdy zadlužení vzrostlo o 111 miliard korun, je současný výsledek poměrně uspokojivý.

Vývoj státního dluhu koresponduje podle údajů ministerstva s vývojem deficitu veřejných rozpočtů. Od roku 1997 rychle roste nejen v hrubém vyjádření, ale i v přepočtu na jednoho obyvatele. Kromě schodku patří k dalším příčinám zadlužování země také zařazení České konsolidační agentury do vládního sektoru, které se uskutečnilo v roce 2001, a dokončení privatizace, jež se promítlo do výrazného poklesu příjmů. Významnou roli hrají také splátky půjček od Evropské investiční banky.

I přes negativní výsledky ministerstvo udává, že Česká republika patří k zemím s nižší úrovní hrubého domácího dluhu. Pozitivně hodnotí její kredibilitu, tedy schopnost dostát závazkům, rovněž ratingové agentury. Standard & Poor’s i Fitch ji oceňují hodnotou A, Moody’s pro ni má známku A1. Ve střednědobém horizontu však hrozí výrazný nárůst státního dluhu země.