Ekologové: Stát porušil dohody ohledně podpory průmyslových zón

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a vládní agentura CzechInvest podle Ekologického právního servisu (EPS) porušily Deklaraci porozumění, kterou předloni kvůli stavbě automobilky Hyundai podepsaly s nevládními organizacemi. V dohodě se úřady zavázaly preferovat při stavbě nových průmyslových zón regeneraci bývalých továrních areálů před budováním zón na zelené louce. Podle ministra průmyslu a obchodu Martina Římana nemohla být podpora při využívání opuštěných objektů, takzvaných brownfieldů, vypsána, protože ji zatím neschválila Evropská komise.

Právník EPS Pavel Franc dnes ČTK řekl, že podle podmínek nového dotačního programu Nemovitosti nemusí žadatel o finanční podporu průmyslových zón stavěných na zelené louce prokazovat, že nemůže průmyslovou zónu připravit na brownfieldu. „Z tohoto důvodu tedy může být finančně podpořeno podstatně více projektů na zelené louce, než by mohlo být v případě, kdyby ministr Říman respektoval závazky plynoucí z Deklarace porozumění,“ upozornil Franc.

Právníci EPS již MPO a CzechInvest upozornili na porušení smlouvy a vyzvali úřady k uvedení textu z programu Nemovitosti a výběrových kritérií do souladu s Deklarací porozumění. Právník EPS Jiří Nezhyba dnes nechtěl hovořit o tom, jaký postup EPS zvolí, pokud MPO a CzechInvest námitky EPS nevyslyší a podmínky programu Nemovitosti ponechají v nynější podobě.

Říman tvrdí, že podpora regenerace brownfieldů dosud nebyla notifikována Evropskou komisí, takže ministerstvo ji nemůže vyhlásit. „Na ministerstvo jsem přišel s tím, že chceme v příštím programovacím období podporovat brownfieldy. Začínám litovat, že jsem tu dohodu (Deklaraci porozumění) podepsal. To, co oni (EPS) vyrábějí, je snaha o zviditelnění a zvyšování své ceny v příštích kauzách,“ řekl dnes novinářům Říman.

Deklaraci předloni na podzim podepsaly Moravskoslezský kraj, ministerstvo průmyslu a obchodu, agentura CzechInvest a společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech na jedné straně a občanská sdružení - Ekologický právní servis, Beskydčan, Půda pro život a Děti Země na straně druhé. Ekologové dohodu označili za průlomovou, neboť je to podle nich poprvé, kdy státní instituce respektovaly nevládní organizace.

Občanská sdružení se zavázala, že stáhnou odvolání podaná v povolovacím řízení i žalobu proti stanovisku EIA týkající se stavby nošovické továrny Hyundai, nebudou podávat další žaloby nebo odvolání a své výhrady budou řešit přímo s investorem a krajem. Stát a Moravskoslezský kraj naproti tomu přislíbily, že zastaví přípravu dalších strategických průmyslových zón v kraji Dolní Lutyně a Šilheřovice a zaměřovat se budou na obnovu ploch bývalých průmyslových areálů, tzv. brownfields.