LN: Sponzoringu se v Česku věnuje přes 80 procent velkých firem

Praha - Přes 80 procent velkých českých firem se věnuje
sponzoringu. Vítězí sport a aktivity pro děti, jen minimum dostává věda, píšou dnešní Lidové noviny s odvoláním na výzkum společnosti Mather Communications. Ke sponzoringu podniky přistupují spíš nahodile, přestože si uvědomují, že nejvíce by jim přinesla podpora lokálních aktivit.

Sport označilo za nejčastěji sponzorovanou aktivitu 29 procent dotázaných manažerů. Následovala podpora sociálně slabých a ohrožených skupin - dětí (18 procent), zdravotně postižených (11 procent) a seniorů (čtyři procenta). Na kulturu, umění a památkovou péči prostředky věnuje osm procent oslovených podniků.

Na vědu a výzkum nebo na podporu lokálních či regionálních rozvojových projektů podle agentury vynakládají prostředky jen čtyři procenta dotázaných firem. „Přičemž paradoxní je, že právě podporu lokálních aktivit označili dotazovaní manažeři za nejefektivnější z hlediska jejich vlastních marketingových záměrů,“ uvedl Ondřej Obluk z výzkumné agentury. Na podporu dětí, od níž si firmy podle svého vyjádření moc neslibují, naopak proudí největší množství investic určených na sponzoring.

Téměř polovina firem uvedla, že návratnost nijak neměří, a necelá čtvrtina ji měří jen ojediněle. Za nejucelenější sponzorské strategie firmy označily aktivity společností Škoda Auto, ČEZ, Vodafone, Česká pojišťovna, Komerční banka a Česká spořitelna.

Průzkumu se zúčastnilo 300 manažerů českých firem, představující největší reklamní zadavatele v Česku s ročním obratem mezi jednou až 50 miliardami korun.