Světlík vysoudil na Beranovi akcie firmy Vítkovice Holding

Ostrava - Podnikatel David Beran musí vrátit předsedovi představenstva společnosti Vítkovice Holding Janu Světlíkovi 45 procent akcií podniku. Dnes o tom rozhodl Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze.

Rozhodnutím o navrácení akcií končí spor o vlastnictví cenných papírů, který se mezi oběma podnikateli rozhořel v listopadu 2005. Beran tehdy připravoval výměnu svých akcií Vítkovice Holding za odpovídající podíl v nově vznikající společnosti Industrial Group Holding ze skupiny K&K Capital Group. Směnu akcií měl realizovat s podnikatelem Karlem Komárkem. Do obchodu ale vstoupil Světlík, který tvrdí, že měl na vítkovické akcie předkupní právo.

Spor o cenné papíry Vítkovice Holding je již druhý, který Beran se Světlíkem prohrál. V srpnu 2007 neuspěl s arbitráží o náhradu škody způsobenou ztrátou místa v představenstvu vítkovického podniku. Podle soudu se ale Beranovi nepodařilo újmu dostatečně prokázat.