CzechTourism: Česko má velký potenciál v kongresové turistice

Brno - Česká republika má velký potenciál pro růst kongresové a firemní turistiky. V roce 2006 se v Česku konalo 3230 akcí, do nichž se zapojilo kolem 200 zařízení a zúčastnilo se přes 650 tisíc lidí. Zemi tak v evropském žebříčku náleží 15. příčka. Všechny regiony mají co nabídnout a měly by se touto problematikou zabývat, v době předsednictví ČR v Radě Evropy totiž bude potřeba zajistit 30 tisíc noclehů při pořádání velkých setkání, řekl dnes na veletrhu cestovního ruchu GO a Regiontour ředitel zahraničního odboru agentury CzechTourism Pavel Kosař.

Kongresová turistika se z hlediska příjmů řadí k nejefektivnějším formám cestovního ruchu. Zahraniční turista v Česku při návštěvě kongresu nebo obchodní cestě utratí v průměru 2869 korun denně, tedy více než bežný turista. „Co se týká příjmů cestovního ruchu, tak v roce 2006 se v ČR jednalo o 113 miliard korun. Dalším rozvojem kongresové a incentivní turistiky se dá ještě nevýšit,“ řekl Kosař.

Incentivní turistika označuje nejčastěji firemní zájezdy slouží především jako odměna za práci nebo dosažený výsledek. Příkladem incentivní dovolené bývají zaměstnavatelem placené pobyty vynikajícím pracovníkům či různé motivační semináře. Cílem incentivní turistiky může být také stmelování kolektivu a zlepšování vztahů podřízených s nadřízenými.

V Česku se tomuto odvětví daří v Praze. Zatímco ČR patří 15. místo v Evropě, ve srovnání jednotlivých destinací, ve kterých se v roce 2006 konaly kongresy a konference, obsadila Praha šesté místo. „Kongresová turistika se dá dělat i v menším měřítku, jen je třeba být aktivní. Nezbytná je spolupráce státní správy, měst a komerční sféry. V první řadě je třeba udělat kampaň, aby se o nás v zahraničí vůbec vědělo,“ dodal Kosař.

Téměř 60 procent světových kongresů a konferencí se koná v Evropě, následuje Asie s 18 procenty a Severní Amerika s 11 procenty. V Evropě patří k nejaktivnějším zemím Německo.