Programu Panel již došly prostředky na dotace pro rok 2008

Praha – Program Panel, ze kterého je možné získat prostředky na revitalizaci panelových domů, je pro letošek již vyčerpaný. Stát pro účely programu vyčlenil pro rok 2008 pouhých 1,5 miliardy korun, což zdaleka nepokrylo vysokou poptávku po dotacích.

„Bohužel nepřišly peníze ze státního rozpočtu. To mi přijde velmi nezodpovědné. My máme zrekonstruovaných zhruba 20 procent z tři čtvrtě milionu bytů, které v zemi máme. Důsledky toho, že sídliště a paneláky nejsou zrekonstruované, mohou v příštích letech vést k daleko větším škodám, než je současná úspora peněz,“ varoval v rozhovoru pro ČT24 dnes již bývalý náměstek ministra pro místní rozvoj Petr Pávek (SZ).

S nedostatkem finančních prostředků se Panel potýkal již v loňském roce. V říjnu zastavil Státní fond na podporu bydlení, pod který program spadá, přijímaní žádostí o dotace, protože je již nebyl schopen z přidělených prostředků uspokojit. Od počátku roku 2007 do ukončení příjmu obdržel fond zhruba 2600 žádostí o dotaci na úhradu úroků z úvěru, jejichž celková výše přesáhla 14 miliard korun. Stát přitom pro loňský rok vyčlenil na revitalizaci panelových domů pouze 4,3 miliardy Kč.

Program Panel poskytuje dotace na úhradu úroku z úvěrů právnickým i fyzickým osobám na opravu, modernizaci a rekonstrukci panelových domů. Úrok se může díky finanční podpoře snížit až o 4 procenta oproti sazbě uvedené ve smlouvě s bankou. Za pět let své existence se prostřednictvím programu rozdělilo zhruba 20 miliard korun. Kromě finanční podpory poskytuje Panel také záruky za úvěr.