Peníze na sponzoring vyčleňuje většina firem

Praha - Náklady na sponzorské aktivity jsou součástí rozpočtů v 86 procentech firem. Společnosti nejvíce podporují sociálně slabé a ohrožené skupiny obyvatel, vyplývá z průzkumu komunikační skupiny Mather, který v prosinci loňského roku provedla mezi třemi stovkami pracovníků marketingových oddělení.

Čtrnáct procent respondentů průzkumu uvedlo, že v jejich firmě jsou výdaje na sponzoring nulové. Necelá třetina firem (29 procent) na sponzoring vyčleňuje šest až deset procent z rozpočtu určeného na marketing. V pětině firem (21 procent) to je jedno až dvě procenta z těchto prostředků, v sedmi procentech firem to je více než pětina peněz na marketing.

Třetina firem finančně podporuje sociálně slabé a ohrožené skupiny - děti, zdravotně postižené a seniory. Na druhém místě se umístil sport, který sponzoruje 29 procent firem. Sponzoři se podle výsledků průzkumu nejvíce zajímají o fotbal, atletiku, hokej, golf a cyklistiku. Jedenáct procent respondentů uvedlo, že jejich firmy směřují finanční prostředky do zdravotnictví a zdravotní péče, deset procent pomáhá v oblasti kultury, umění a památkové péče. Věda a výzkum zůstávají na okraji zájmu firem, sponzorují je jen čtyři procenta firem, v nichž pracují účastníci průzkumu.

Žádná ze společností nepřiznala sponzoring politické strany nebo hnutí, uvádí se ve zprávě o průzkumu. To však může být způsobeno i tím, že firmy politiky podporují například formou darů, na které se z daňového hlediska nahlíží odlišně než na náklady spojené se sponzoringem, dodávají autoři zprávy.

Z hlediska marketingových záměrů jsou pro firmy nejdůležitější ty sponzorské projekty, které se uskutečňují přímo v místě nebo regionu, kde společnosti podnikají.

Při rozhodování o tom, které projekty firmy ze svých marketingových rozpočtů podpoří, hraje nejdůležitější roli možnost podpořit dobrou věc. Na pětibodové stupnici jí respondenti dali důležitost 3,65, přičemž pětka znamenala nejdůležitější. Možnost projekt doplnit o další propagační kampaň obodovali dotázaní pracovníci marketingu číslem 3,63. Rozhodování o tom, zda určité aktivity podpořit, ovlivňuje také to, zda může získat velkou odezvu v médiích. Toto kritérium ohodnotili dotázaní číslicí 3,35.

Tři čtvrtiny respondentů předpokládají, že jejich společnosti letos zachovají stávající podíl výdajů na sponzoring jako v loňském roce. Sedmnáct procent očekává navýšení těchto výdajů, osm procent naopak snížení.