Ziskovost českých lázní snižuje přílišná zákonná regulace

Praha – Lázeňství v České republice trápí přílišná legislativní regulace. Zákony jsou navíc často nedokonalé a stanovují řadu legislativních obstrukcí, které komplikují jak stanovování ceny za léčbu, tak přístup pacientů k péči. Tyto nedostatky významnou měrou přispívají k uzavírání nůžek mezi výnosy a náklady a následnému snižování výnosů. Na dnešní tiskové konferenci Svazu léčebných lázní ČR to uvedl jeho prezident Eduard Bláha.

Komplikované je pro lázeňská místa již samo stanovování ceny za poskytované služby. „Vždycky se říká, že je to cena věcně usměrňovaná, ale přitom se o ní máme s pojišťovnami dohadovat,“ popsal Bláha. Naštěstí podle jeho slov vyšly zdravotní pojišťovny lázním při jednání o výši příspěvků na letošní rok vstříc. Výsledné úhrady by tak měly pokrýt i současný rychlý růst cen potravin.

Poskytování plně hrazené péče je limitováno také administrativní náročností na lékaře, kteří chtějí své pacienty do lázní odeslat. Léčbu musí navrhnout odborný lékař, předepsat praktik a schválit revizní lékař. Bláha označuje složitost této procedury za důvod, proč řada doktorů lázeňskou léčbu pacientům vůbec nenabízí. Možné řešení situace vidí v digitalizaci potřebných dokumentů, což by celý postup výrazně urychlilo.

Kromě zákona regulují ozdravnou péči také lázeňské statuty, které stát vytvořil již v 50. a 60. letech. „Asi by nevadilo, že se tam používají výrazy veřejná bezpečnost a místní národní výbor, ale už víc vadí to, že tam nejsou řešené skutečné potřeby lázeňských míst. Není tam nějaké rozpočtové omezení, lázeňská taxa se může použít na jakýkoliv účel, ale není klíčově využitelná na rozvoj infrastruktury,“ míní Bláha.

Mezi slabými stránkami českého lázeňství stále ještě přetrvávají trendy nízké kvality a nedostatečné orientace na zákazníka a jeho potřeby. Pomalu se je ale daří překonávat. V budoucnosti může představovat možné ohrožení českých lázní především levnější konkurence z východu.

Všechny tyto nedostatky ve fungování a poskytování léčebné péče v Česku mají podle Bláhy zásadní vliv na snižování ziskovosti lázní. Za posledních pět let se snížila z původních devíti procent na současná čtyři procenta. V roce 2006 dosáhly celkové tržby českých lázní 7,6 miliardy korun. Příjmy ze zdravotního pojištění se na této částce podílely 3,2 miliardami.