Vyčerpání světových zásob ropy zatím nehrozí

Cambridge/Praha – Cambridgská asociace energetického výzkumu (CERA) představila studii, ve které tvrdí, že ropa v nejbližších letech nedojde. Odmítla tak závěry celé řady prognóz, které počítaly s tím, že světové zásoby ropy vydrží maximálně 40 let.

„Globální agregátní míra poklesu (zásob ropy) je 4,5 procenta, místo 8 procent citovaných v mnoha studiích,“ píše CERA ve své zprávě. Navíc má tento ukazatel klesající tendenci. Podle asociace za tím stojí především vyšší investice a dokonalejší technologie těžby.

S názorem britských vědců se ztotožňuje i Marek Loužek, analytik Centra pro ekonomiku a politiku. „Že dojde, to bylo prognózováno nejen ropě, ale i jiným surovinám. Vzpomeňme třeba na uhlí. Už v roce 1865 předpovídal anglický ekonom William Jevons, že zásoby uhlí brzy dojdou a že se anglický průmysl a ekonomika zastaví. Podobných prognóz byla formulována řada, ale podstatné je to, že se nikdy nevyplnily,“ argumentoval ve Studiu ČT24.

Díky novým průzkumným metodám se světové zásoby ropy neustále zvětšují. V roce 1980 obsahovaly známá naleziště přibližně 650 miliard barelů, dnes toto číslo činí 1300 miliard barelů. „Americký geologický průzkum předpokládá, že budou objeveny další tři biliony barelů ropy,“ dodal Loužek.

K oddalování data, kdy bude ropa skutečně vyčerpána, přispívá podle analytika rovněž její vysoká cena. Prodej suroviny se stává výhodným byznysem, což motivuje těžaře k tomu, aby zdokonalovaly technologie a snažili se ze zásob získat ropy co nejvíce. Kolem roku 2018 by tak mohlo dojít ke zdánlivě nečekanému paradoxu. Nabídka energetické suroviny by mohla převýšit poptávku po ní.