Nezávislé studie potvrdily vliv přenositelnosti penzí na mobilitu obyvatel

Brusel - Dvě nezávislé studie, které si nechala vypracovat Evropská komise, potvrdily nezbytnost posílení přenositelnosti penzijního připojištění mezi členskými státy unie. Oba posudky dokazují, že možnost čerpání důchodu v jiném státě Evropského společenství ovlivňuje chuť obyvatel ke stěhování za prací.

Komise zadala vypracování studií dvěma nezávislým organizacím. První posudek připravovaný Hewlett Associates se zabývá obvyklými praktikami velkých firem v oblasti vyplácení penzijního připojištění. Z jejích závěrů vyplývá, že 32 procent společností podmiňuje získání nároku na výplatu důchodu alespoň dvouletým přispíváním do systému.

Druhou studii vypracoval Institut pracovních příležitostí při univerzitě v Lovani. Ve své zprávě hovoří o tom, že téměř 40 procent obyvatel EU mění zaměstnání v období kratším než pět let. Pokud je tedy podmínky doplňkového penzijního schématu nutí k přispívání po dobu delší, jsou znevýhodněni.

Protože výsledky obou posudků potvrzují vstupní hypotézu Evropské komise, bude se unie snažit překážky bránící v přenosu penzí zmírnit. Díky tomu by se měla posílit mobilita pracovní síly mezi jednotlivými členskými zeměmi, což by mohlo v budoucnosti napomáhat řešení problému nezaměstnanosti.

Cílem Evropské komise je najít kompromis, který by významně usnadnil přenášení penzí a zároveň nadměrně nezatížil zaměstnavatele. Poslední návrh hovoří o tom, že by lidé měli mít nárok na přesun doplňkových penzijních schémat do jiného státu již po dvou letech účasti v systému. Protože tato otázka patří k prioritám slovinského předsednictví Evropské unii, mohlo by konečné rozhodnutí padnout již v první polovině tohoto roku.

Komise se snaží přenositelnost penzijního připojištění prosadit od roku 2005, kdy ji poprvé zakotvila do návrhu směrnice. Evropský parlament z ní ale při projednávání všechna ustanovení týkající se transferu doplňkových důchodových práv z jedné společnosti do druhé vyjmul. Dnes zveřejněné studie mají k obnovení diskuse věnované této problematice výrazně napomoci.