Česko chce přesun zemědělských dotací stejný pro všechny státy EU

Praha - Na bruselském zasedání Rady ministrů zemědělství přednesl Petr Gandalovič návrh na změnu přesunu části zemědělských dotací. A to z přímých plateb do fondu rozvoje venkova, týkat by se měl všech farem bez ohledu na velikost. Chce tak zajistit, aby byl objem převáděných financí ve všech státech podobný.


„Souhlasíme s tím, aby zemědělské podniky dostávaly méně peněz v přímých platbách, to jsou peníze, které se dávají jen za obhospodařování zemědělské půdy,“ uvedl ministr zemědelství Petr Gandalovič. Zároveň ale dodává, že chce navýšit finanční podporu pro rozvoj venkova. Na základě projektu předloženého unii je pak možné investovat dotace například do zemědělské politiky, rozvoje infrastruktury, kanalizace či turistického ruchu.

Gandalovič již dříve avizoval souhlas Česka se snížením objemu přímých plateb za podmínky, že peníze zůstanou v ČR. Nyní požaduje, aby byl podíl převáděných prostředků ve všech členských zemích srovnatelný.

Podle současného návrhu, který připravila komisařka Marianne Fischerová-Boelová, by se opatření vůbec nedotklo farem pobírajících přímé platby na půdu do 5 000 eur ročně. Naopak nejvíce by zasáhl farmy dotované více než 300 000 eury ročně, ty by přišly až o 45 % dotací. U větších farem se má podíl prostředků převáděných z přímých plateb do fondu rozvoje venkova zvyšovat v několika fázích. „Obáváme se, aby nedocházelo uměle k rozdělování farem, tudíž by se návrh minul účinkem,“ podotkl ministr zemědělství.

Návrh v případě schválení nejvíce znevýhodní ČR, kde velké zemědělské podniky hospodaří na většině půdy. „Pokud by to bylo pouze o velikosti farmy, tak by Česká republika, která má typicky větší společnosti hospodařící na větší ploše, dostávala méně peněz než jiné země. Tím by byly velké farmy konkurenčně znevýhodněny,“ vysvětlil Gandalovič. Navrhovaný strop 5 000 eur odpovídá farmě obhospodařující asi 18 hektarů. Opatření by dopadlo na 2 014 současných podniků, které obhospodařují téměř 77 procent zemědělské půdy.