Zlepšování situace domácností se zastavilo

praha - poměrně zřetelný trend postupného zlepšování finanční situace českých domácností, patrný od roku 2004, se na začátku letošního roku zastavil. ukázal to lednový průzkumu společnosti stem, v němž jen necelá polovina (49 procent) dotázaných uvedla, že je jejich domácnost poměrně dobře finančně zajištěna. do velmi obtížné finanční situace se podle průzkumu dostaly v průběhu loňského roku domácnosti téměř třetiny obyvatel (30 procent).

v období mezi lety 2004 až 2007 podle dřívějších výsledků průzkumů stem přibývalo lidí, kteří pokládali svoji domácnost za poměrně dobře finančně zajištěnou a naopak na minimum (od roku 1993) se dostal podíl těch, jejichž domácnost se v průběhu roku ocitla ve velmi obtížné finanční situaci. aktuální data ale naznačují, že trend dlouhodobého zlepšování finanční situace domácností se zastavil a hodnocení finanční situace zůstává v zásadě na úrovni ledna loňského roku.
z průzkumu je rovněž patrné, že v poměrně dobře finančně zabezpečených domácnostech, které netrpěly v posledním roce velkou finanční tísní, žijí o něco více než dvě pětiny obyvatel (44 procent). zbývající část se s nějakými finančními problémy setkává, z toho čtvrtina se potýká s problémy zásadního rázu. i tento stav odpovídá poměrům z ledna loňského roku.
v domácnostech poměrně dobře finančně zajištěných žijí především podnikatelé (81 procent), živnostníci (68 procent), lidé s vysokoškolským vzděláním (75 procent) a také studenti (66 procent). na druhém pólu jsou nezaměstnaní, u nichž je hodnocení vlastních finančních poměrů hluboko pod celospolečenským průměrem. za podprůměrně zabezpečenou pokládá svoji situaci také generace důchodců nad 60 let, lidé s nízkou kvalifikací a ženy v domácnosti. v porovnání se situací nezaměstnaných jsou na tom ale znatelně lépe.
hůře než vlastní finanční situaci přitom lidé vnímají finanční situaci všech domácností v česku. téměř polovina (48 procent) respondentů si myslí, že s velmi obtížnou finanční situací se v loňském roce vyrovnávala většina českých domácností.