Začíná fungovat oblast pro jednotné platby eurem

Praha - Dnešním dnem začíná fungovat oblast pro jednotné platby eurem. Díky tzv. systému SEPA (Single Euro Payments Area) by podnikatelé, ale i obyčejní obyvatelé států eurozóny měli ročně ušetřit až 50 miliard eur.

Cílem SEPA je unifikovat platby v EU a tím zajistit, že spotřebitelé budou moci platit v eurech za stejných podmínek bez ohledu na to, zda se jedná o platbu vnitrostátní nebo přeshraniční. Bude jim tak k tomu stačit pouze jediný účet vedený v eurech. Zatímco dosud si platby v eurech každý stát zúčtoval sám, teď budou procházet přes jediné clearingové centrum. Zákazníci si však ještě několik let budou moci vybrat, zda budou pro přeshraniční platby používat staré vnitrostátní nástroje nebo nové nástroje SEPA.
Součástí programu je i sjednocení podmínek v oblasti platebních karet. Klient by díky němu měl být zatížen srovnatelným poplatkem za vydání karty a za transakce provedené touto kartou, přičemž transakce by měla být všude stejně rychle zaúčtována a karty by měly být akceptovány u všech obchodníků v rámci celé EU.
V budoucnu by měl systém umožňovat také vypořádání prioritních plateb v rámci jednoho bankovního dne nebo elektronickou fakturaci a další služby.
Cílem Evropské unie je, aby do roku 2010 byla podle těchto pravidel prováděna většina plateb v eurozóně. Podle České bankovní asociace není namístě spojovat nepřiměřená očekávání o okamžitém dopadu do platebního styku v České republice. Naprostá většina platebních transakcí zde totiž stále probíhá v českých korunách. Podstatné změny tak přijdou až se vstupem Česka do eurozóny.