MZe: Modernizace čistíren vod si ještě vyžádá 49 miliard korun

Praha - Zlepšení systému čištění odpadních vod, ke kterému se Česko zavázalo při vstupu do Evropské unie, si podle ministerstva zemědělství do roku 2010 ještě vyžádá investice za zhruba 49 miliard korun. Více než polovina této částky by měla být financována pomocí peněz z evropských fondů. Vyplývá to z materiálu o aktualizaci strategie financování plnění evropské směrnice o čištění městských odpadních vod, který v pondělí projedná vláda.

Ondřej Veselý z tiskového oddělení ministerstva zemědělství řekl, že zhruba 33 miliard korun by měly česká města a obce získat z operačního programu životní prostředí a evropského fondu ISPA, dalších šest miliard korun poskytne ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí. Deset miliard korun pak tvoří zdroje investorů. „Je to rozložení prostředků v ideální podobě,“ uvedl Veselý.

Česká republika se v přístupové smlouvě zavázala k tomu, že voda z kanalizace všech obcí s více než 2000 obyvateli bude do konce roku 2010 vyčištěna podle evropských norem, jinak se nesmí vrátit zpět do přírodního koloběhu. Zástupci České republiky v Bruselu vyjednali, že nárok na odstupňované dotace budou mít obce, jež s provozovateli vodovodů uzavřely smlouvy maximálně do roku 2022. Česká města již loni do Bruselu poslala projekty řádově za miliardy korun.

Dojednané podmínky pro čerpání peněz z operačního programu životní prostředí ale neplní tři desítky velkých českých měst. Dotace na čistírny tak jsou ohroženy v oblastech, v nichž žije zhruba čtvrtina obyvatel České republiky.