Kanalizaci a čističku odpadních vod stále nemá 134 obcí

Praha - Kanalizaci vybavenou čističkou odpadních vod stále nemá vybudovanou 134 z celkového počtu 515 tuzemských obcí, na které se vztahuje závazek Česka vůči Evropské unii mít tuto vodohospodářskou infrastrukturu funkční do konce roku 2010. Pokud ho ČR nesplní, hrozí jí ze strany EU sankce.

Podle ministra zemědělství Petra Gandaloviče významná část z obcí s více než 2 000 obyvateli dosud nemá připravené projekty na výstavbu kanalizace a čističky. Vláda dnes proto projednala aktualizaci strategie financování plnění evropské směrnice o čištění městských odpadních vod. Ministerstvo zemědělství udává, že si zlepšení systému čištění odpadních vod do roku 2010 ještě vyžádá investice za zhruba 49 miliard korun. Zhruba 33 miliard korun by měly obce a česká města
získat z Operačního programu Životní prostředí a evropského fondu ISPA, dalších šest miliard korun poskytne ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí. Deset miliard korun pak tvoří zdroje investorů.
Česká republika se v přístupové smlouvě zavázala k tomu, že voda z kanalizace všech obcí s více než 2 000 obyvateli bude do konce roku 2010 vyčištěna podle evropských norem, jinak se nesmí vrátit zpět do přírodního koloběhu. Zástupci České republiky v Bruselu vyjednali, že nárok na odstupňované dotace budou mít obce, jež s provozovateli vodovodů uzavřely smlouvy maximálně do roku 2022. Česká města již loni do Bruselu poslala projekty řádově za miliardy korun.
Dojednané podmínky pro čerpání peněz z Operačního programu Životní prostředí ale neplní tři desítky velkých českých měst. Dotace na čistírny jsou proto ohroženy v oblastech, v nichž žije zhruba čtvrtina obyvatel České republiky.