Ukrajina vstoupí do WTO

Ženeva/Praha - Světová obchodní organizace (WTO) formálně schválila přijetí Ukrajiny za svého nového člena. Prezident země Viktor Juščenko hned po hlasování oznámil, že Ukrajina bude podporovat urychlený vstup Ruska. Oba státy jsou jedněmi z posledních velkých zemí stojících mimo WTO. Aby se Ukrajina s konečnou platností stala členem organizace, musí do půl roku ratifikovat přístupové dokumenty.

Juščenkovo prohlášení ohledně podpory vstupu Ruska vyvrátilo mnohé spekulace. Přijetí nové země do WTO totiž musí schválit všechny členské státy, a tak se mnozí odborníci domnívali, že by toto mohla Ukrajina, podobně jako třeba Gruzie, využít jako páku při vyjednávání s Ruskem, se kterým jinak nemá nejlepší vztahy. Rusko je přitom po EU druhým největším obchodním partnerem Ukrajiny.

Postsovětská republika vyjednávala o vstupu do WTO 14 let. Prezident Juščenko, kterého do čela státu vynesla oranžová revoluce, v roce 2005 slíbil, že se země stane členem do roka. Vyjednávání však zpomalily vnitropolitické roztržky na Ukrajině, která se tak dočkala až letos.

Ukrajinská ekonomika je jednou z nejrychleji rostoucích na světě. Podle údajů OECD si tamní HDP od roku 2000 každý rok připisuje v průměru 7,4 procenta. Členství ve WTO umožní Ukrajině lépe uplatnit své výrobky na zahraničních trzích a zjednoduší získávaní zahraničních zdrojů. „Většina z pozitiv členství ve WTO byla po celou dobu v rukou Ukrajiny. Bude nesmírně profitovat z toho, že odstraní nesmyslné překážky na své straně a na to paradoxně nemusela čekat až do této chvíle,“ podotýká Dan Šťastný z Národohospodářské fakulty VŠE.

V některých ohledech by však členství ve WTO mohlo na ukrajinskou ekonomiku zapůsobit také negativně. Nepříznivé dopady by mohla pocítit zejména v oblasti zemědělství, které Kyjev silně dotuje.