Po roce 2030 budeme do důchodu odcházet v 65 letech

Praha - Vláda jednomyslně schválila návrh první etapy důchodové reformy. Podle ní se věk odchodu do důchodu od roku 2030 posune na 65 let. V novém penzijním systému budou Češi odvádět povinné pojistné 35 let místo současných 25. Do tohoto období se nebude započítávat doba studia. Změny připravila vláda také pro invalidní a vdovské důchody. Sněmovna by reformu měla začít projednávat v březnu.

„Nutnost změny důchodového systému je mimo vší pochybnost, plyne z demografické situace u nás. V loňském roce u nás bylo 340 tisíc lidí starších 80 let, v roce 2010 to bude už 380 tisíc, v roce 2050 více než jeden milion. Lidí starších 60 let je jedna pětina, v roce 2030 jich bude jedna třetina,“ komentuje návrh ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.

Změny ve věku odchodu do důchodu a povinném pojistném

Hranice 65 let platí nejen pro muže a bezdětné ženy, ale také pro matky s jedním dítětem. V případě žen, které mají dvě a více dětí, se věk odchodu do důchodu posunul do rozpětí 62 až 64 let v závislosti na počtu dětí. Podle neoficiálních informací by měl ministr Petr Nečas ale předložit návrh, který by zachovával zvýhodnění matek s více dětmi.

Důchodový věk se postupně zvyšuje už od poloviny 90. let, a to na 63 let. Muži tak odcházejí nyní do penze zhruba v 61 letech, bezdětné ženy v 60. Matky podle počtu vychovaných dětí o něco dřív. Podle návrhu zákona by měl i po dosažení 63 let růst věk stejným tempem jako dosud. U mužů by se každoročně zvedal o dva a u žen o čtyři měsíce.

Povinné pojistné budou lidé platit o deset let déle než dosud, tedy 35 let. Do tohoto období se nebude započítávat doba studia. Nový systém neplatí u těch, kteří dostudovali nebo dostudují do roku 2010.

Změny v invalidních a vdovských důchodech

Změny nastanou i ve výměru invalidního důchodu. Současnou částečnou a plnou penzi by měly nahradit tři stupně podle omezení schopnosti pracovat. (První stupeň by odpovídal 35 až 49 procentům, druhý 50 až 69 procentům a třetí stupeň sedmdesáti procentům.)

Výše penze by se lišila podle doby odváděného pojistného. Rozdělena by byla opět do třech pásem. U již přiznaných částečných důchodů by se ale nic měnit nemělo.

Návrh ale upravuje podmínky pro pracující důchodce. Mohli by pobírat polovinu penze a zároveň si dál „nadělávat“ na důchod.

Věková hranice pro trvalý nárok na vdovský a vdovecký důchod by se měla u mužů a žen sjednotit.

Reformu kritizuje opozice i odbory

Reforma, především plán vlády změnit celý systém a část z prostředků z průběžného financování převést do fondů, je terčem kritiky sociálních demokratů. O této problematice se ale dnes nejednalo, předmětem jednání bude až ve třetí etapě reformy. ČSSD nicméně chce s vládními stranami debatovat znovu i o celé reformě.

První část vadí především odborům, kterým se nelíbí posunutí věkové hranice odchodu do důchodu. Podle jejich názoru je pro některé profese, například hornické, příliš vysoká. „My jsme připraveni zadat průzkum, který bude mapovat zdravotní stav horníků v České republice. Zjistí-li se ale, že na ně má práce takový vliv, že se dožívají nižšího věku, tak cesta není přece, aby chodili dříve do penze, ale zabránit těmto zdravotním poškozením zkrácením expoziční doby,“ reaguje na požadavky odborů Nečas.

Vláda by chtěla všechny tři etapy penzijní reformy stihnout do roku 2010.

Důchodkyně
Důchodkyně