EU do roku 2010 nesplní cíl podílu obnovitelných zdrojů

Brusel - Evropská unie do roku 2010 nesplní svůj cíl, že z obnovitelných zdrojů bude pocházet 12 procent celkové spotřeby energie EU. Tvrdí to studie francouzské nevládní organizace eurObserv'ER. Česká republika by v rámci tohoto záměru měla dosáhnout osmiprocentního podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. V jejím případě je ale šance na splnění cíle údajně nulová.     

Autoři studie upozorňují, že rok 2006 a loňský rok byly z hlediska rozvoje využití obnovitelných zdrojů poměrně dobré. Zrychlil se především rozvoj v oblasti využívání biopaliv, biomasy či větrné energie. „Pokrok je však příliš malý, abychom v příštích čtyřech letech dohnali současnou ztrátu,“ píše se ve studii.   

Ztráta plyne především ze stagnace podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny. Od počátku 21. století se podíl na výrobě elektřiny v Evropské unii pohybuje mezi 13 a 15 procenty, aniž by byl znát nějaký zlom. EU si přitom dala cíl, že obnovitelné zdroje budou tvořit v roce 2010 21 procent výroby elektřiny.       

Kritice autorů studie se vyjma tradičně „zelených“ skandinávských zemí vyhnul v podstatě jediný členský stát EU. Je jím Německo, které ve využívání obnovitelných zdrojů údajně pokročilo nejdále. Na jeho bedra připadá téměř polovina růstu podílu obnovitelných zdrojů na výrobě energie v rámci celé unie, a to i přesto, že Německo nemá ve srovnání s jinými zeměmi zdaleka ideální podmínky pro jejich využití. „Je to důkaz, že je technicky možné dosáhnout velkého pokroku v podílu zelené energie na výrobě elektřiny i prostřednictvím dobrovolných závazků,“ uvádí studie.      

Cíl dvanáct procent energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v roce 2010 není pro jednotlivé členské státy povinný a nehrozí jim za nesplnění žádné sankce. Unie se ovšem loni zavázala, že do roku 2020 bude podíl obnovitelných zdrojů na finální spotřebě energie dvacet procent za celou EU, přičemž cíl se bude pro jednotlivé státy lišit. Za nesplnění navíc tentokrát mají hrozit sankce.