Nový zákon usnadní vládě změny limitů pro veřejné zakázky

Praha - Vláda bude moci měnit finanční hranice pro nadlimitní veřejné zakázky, aniž by bylo nutné kvůli tomu pokaždé měnit zákon. Umožňuje to novela zákona o veřejných zakázkách, kterou dnes podepsal prezident Václav Klaus.   

Evropská komise ověřuje finanční limity veřejných zakázek každé dva roky a v případě potřeby je upravuje. Tyto limity zveřejňuje v Úředním věstníku EU vždy na počátku listopadu před začátkem roku, od kterého budou nové finanční limity platit. Každý členský stát společenství má pak povinnost přenést je do své legislativy.   

Nová úprava vládě umožní předejít situaci, kdy nové limity nebudou včas převedeny do českého právního řádu, který by se tak dostal do rozporu s evropským právem. Při stanovení hranice se kabinet bude řídit nařízením EU.    

Pro nadlimitní zakázky nyní zákon stanoví hranice od 4,29 milionu korun do 13,215 milionu korun podle druhu veřejné zakázky s výjimkou zakázek na stavební práce, u nichž finanční limit činí 165,288 milionu korun.