EK doporučuje Česku snížit počet státních zaměstnanců

Brusel - Evropská komise (EK) doporučila České republice, aby pokračovala ve snižování státních výdajů. Vyplývá to z hodnocení takzvaného konvergenčního programu, který je jakýmsi plánem na přijetí eura.

Hodnocení komise je letos výrazně pozitivnější než loni, kdy Česká republika sklidila ostrou kritiku kvůli příliš vysokému deficitu veřejných financí. I na rok 2007 původně EK předpovídala schodek ve výši 4 procenta HDP. Skutečnost ale nakonec byla, hlavně kvůli příznivému makroekonomickému vývoji, zhruba o 2 procentní body pozitivnější. Stát tak hospodařil se schodkem „pouze“ 66 miliard korun namísto schválených více než 91 miliard. Česká republika díky tomu splnila konvergenční kritérium týkající se státního rozpočtu.

Pro letošek očekává Brusel také nižší než plánovaný schodek rozpočtu ve výši 2,9 procenta. Pokud letos schodek opravdu klesne pod 3 procenta, ukončí komise takzvanou proceduru pro nadměrný deficit, kterou zahájila před několika lety. Českou republiku také vyzývá k dalšímu omezování státních výdajů včetně toho, že sníží počet státních zaměstnanců a omezí růst jejich mezd. Díky tomu by měl roku 2012 schodek klesnout až k jednomu procentu HDP.

Za krok správným směrem označila EK vládní reformní balíček. Česko by ale prý mělo podnikat ve stejném směru ještě další kroky. Zejména v zaměstnanecké politice, kde firmy v poslední době pociťují nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

Další kritika zazněla podle očekávání na adresu důchodového systému, který nutně potřebuje reformu. Také dosud provedené reformy zdravotnictví jsou podle Bruselu nedostatečné.

Z maastrichtských konvergenčních kritérií, která jsou podmínkou pro přijetí eura, má zatím Česko problémy pouze s tím, které se týká schodku státního rozpočtu. V letošním roce by k němu však mohlo přibýt také inflační kritérium.