Ministerstvo financí pochybilo ve správě a účtování pohledávek

Praha - Ministerstvo financí (MF) pochybilo při správě a vyúčtování návratných finančních výpomocí a státních půjček. Instituce vedla často nespolehlivé evidence nebo neměla doklady o vzniku pohledávek. Pochybení odhalil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). 
   

„Ministerstvo financí již na základě dřívějších zjištění NKÚ přijalo opatření, aby se od 1. 1. 2008 začalo účtovat o všech kapitolách, které jsou zmiňovány ve zprávě NKÚ,“ informoval mluvčí ministerstva Ondřej Jakob. 

MF ve sledovaném období od roku 2004 do 30. června 2007 poskytlo ze státního rozpočtu návratné finanční výpomoci v osmi případech v objemu převyšujícím celkem 465 milionů korun. K 30. červnu 2007 spravovalo ministerstvo pohledávky ve výši přesahující 14 miliard korun. 

Zpráva NKÚ uvádí, že MF postupovalo v některých případech v rozporu se zákonem o účetnictví a rozpočtových pravidlech. Ministerstvo totiž neúčtovalo poskytnutí výpomocí ani vzniklé pohledávky. Zároveň se o pohledávkách vedly různé evidence, které nebyly pro jejich řádnou správu spolehlivé. 

Podle Nejvyššího kontrolního úřadu ministerstvo rovněž nezaznamenávalo do evidence dotací údaje o poskytnutých půjčkách, přestože to ve svých usneseních nařizovala vláda. „V kontrolovaném období měly být zaznamenány údaje o prostředcích ve výši přes 465 milionů korun. Ve třech z osmi kontrolovaných případů MF nedoložilo finanční vypořádání poskytnuté pomoci, jehož provedení ukládá příjemcům podpory zákon o rozpočtových pravidlech a které má obsahovat údaje o skutečném použití finančních prostředků,“ uvedl kontrolní úřad. 

K části pohledávek ve výši 195 milionů korun nepředložilo ministerstvo podle NKÚ doklady o jejich vzniku. U pohledávek za 262 milionů korun neprokázalo MF, že včas uplatnilo požadavek na navrácení peněz. „Pohledávku ve výši 434 milionů korun převedlo ministerstvo do stavu pohledávek z realizovaných státních záruk, aniž by takový postup zákon o rozpočtových pravidlech umožňoval,“ sdělil dále NKÚ. Za další porušení předpisů označil úřad fakt, že ve třech případech podepsal rozhodnutí o výpomoci na ministerstvu ředitel odboru, i když k tomu neměl oprávnění. Dvě rozhodnutí neobsahovala lhůtu pro využití podpory.