Systém přímých plateb má nedostatky v organizaci a kontrole

Praha - Systém poskytování přímých plateb českým zemědělcům je sice funkční a odpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy EU, na druhou stranu má však nedostatky v organizaci a provádění finančních kontrol. Kvůli nedostatku peněz na přímé platby navíc stát na úrocích zbytečně zaplatil přes 1,3 milionu korun. Informoval o tom dnes Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).   

„Existovaly nedostatky v delegování některých činností ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na ministerstvo zemědělství, pokud jde o přijímání žádostí o oddělenou platbu za cukr pro rok 2006,“ sdělil dnes prezident NKÚ František Dohnal. V zápětí dodal, že problémy způsobil také nedostatek finančních prostředků ve státním rozpočtu, ze kterých se měly přímé platby financovat. „SZIF tak čerpal se souhlasem ministerstva zemědělství úvěr od komerčního bankovního ústavu a úroky, které k 30. červnu 2007 dosáhly více než 1,3 milionu korun, představují dodatečné zatížení státního rozpočtu,“ upozornil Dohnal.     

Vážný je podle něj také nesoulad národních předpisů s předpisy EU, který spočívá zejména v omezené časové působnosti příslušných nařízení vlády. „Ministerstvo nevěnovalo dostatečnou pozornost vyhodnocování výsledků auditních misí orgánů EU,“ podtrhl prezident NKÚ.     

Při kontrolní akci zaměřené na systém přímých plateb zjistil Nejvyšší kontrolní úřad podobné nedostatky jako při kontrole přidělování dotací z Horizontálního plánu rozvoje venkova. NKÚ tehdy odhalil, že SZIF poskytl rolníkům neoprávněně téměř 340 tisíc korun z evropských dotací. Fond totiž neprováděl dostatečnou kontrolu žádostí o evropské peníze.