SPD: Většina podniků zvládla po reformě výplatu mezd bez problémů

Praha - Většina podniků v Česku lednovou výplatu po změně sazby daně z příjmu zvládla bez problémů, až na výjimky se mzdy pro zaměstnance nezpozdily. Těsná většina společností považuje novou daňovou soustavu za jednodušší. Vyplývá to z bleskového průzkumu, který mezi zhruba 150 členskými podniky v minulých dnech uskutečnil Svaz průmyslu a dopravy.
Daňové změny v rámci nového zákona o dani z příjmu platí od 1. ledna 2008.

Při celkovém hodnocení nové soustavy ji lehce nadpoloviční většina podniků považuje za jednodušší nebo potenciálně jednodušší poté, co se s ní lidé lépe seznámí - dohromady 28 a 43 procent. Zbývající třicetiprocentní část podniků ji vidí jako složitější. Některé z těchto podniků ale přiznávají, že za „složitost“ považují v obecné rovině nutnost změny, tedy nehodnotí to jako srovnání dřívějšího a nynějšího systému.

Přestože většina podniků nepředpokládá další „administrativní problémy“,
jako riziko vidí budoucí tlak na vývoj mezd. Téměř deset procent podniků
poukazuje na velký problém se změnou v možnosti uplatňování úroků z úvěru, stejné procento dotázaných poukazuje na problém uplatňování slevy na dani u nerezidentů. 

U asi pěti procent dotázaných se objevila obava z nejasností nebo spíš budoucí možné nejednotnosti výkladů ze stran státních institucí, stejné
procento uvedlo jako problém nejasnosti výpočtu náhrad v souvislosti s
používáním služebních vozidel. Výjimečně se objevily názory, které hodnotí nutnost změny jako ústupek politickým dohodám, jež v praxi mnoho nepřinesly. Objevila se i kritika myšlenky superhrubé mzdy. 

Podle schválené reformy je od letoška jednotná sazba daně z příjmu
fyzických osob 15 procent a od roku 2009 bude 12,5 procenta namísto
současného systému čtyř daňových pásem ve výši 12, 19, 25 a 32 procent. Daň bude počítána z tzv. superhrubé mzdy, tedy včetně pojistného placeného zaměstnancem i zaměstnavatelem; ve skutečnosti tak bude činit 23,1 procenta, respektive 19,5 procenta v roce 2009.