Dvacet zemí EU odmítlo novou dohodu WTO o liberalizaci obchodu

Brusel - Dvaceti z celkového počtu 27 zemí Evropské unie se nelíbí nejnovější návrh dohody Světové obchodní organizace (WTO) o liberalizaci globálního obchodu. Kritizují zejména její nevyrovnanost v oblasti odstraňování cel na zemědělské produkty.

Nejzarytějším odpůrcem dohody je Francie. Záměr WTO se nelíbí ale také Evropské komisi, která na jeho půdě reprezentuje všech 27 členských států. Návrh zemědělské dohody je podle ní přesvědčivý, avšak ve srovnání s opatřeními zavedenými v oblasti obchodu s průmyslovým zbožím a službami značně nevyrovnaný. Na požadavky Světové obchodní organizace nejspíše přistoupí pouze v případě, že se k podobným obětem zaváží i ostatní členové WTO.

Další setkání ministrů obchodu členských zemí WTO se uskuteční v březnu nebo v dubnu. Jeho cílem bude nalezení konečné dohody o liberalizaci světového obchodu. Pokud by se to podařilo, WTO by konečně završila již šest let trvající kolo jednání, které komplikují spory mezi vyspělými a rozvojovými ekonomikami o zemědělské dotace a dovozní cla.