Evropským supermarketům hrozí vyšetřování

Brusel - Evropský parlament se nelíbí, že supermarkety využívají své tržní síly ke stlačování cenn, za které vykupují zboží od dodavatelů. Vyzval dnes proto Evropskou komisi, aby zahájila jejich vyšetřování. Parlament dále obvinil obchodní řetězce z toho, že jejich působení zhoršuje podmínky zaměstnanců, vede ke ztrátě rozmanitosti v nabídce potravin a má negativní dopad na ochranu životního prostředí.    

„Ačkoli některé členské státy EU zavedly vnitrostátní předpisy, jejichž snahou je omezit takové zneužívání, velké supermarkety ve své působnosti stále více překračují hranice jednotlivých států,“ zdůraznili poslanci.    

Evropský parlament po komisi chce, aby vyšetřila, jaké důsledky s sebou nese koncentrace supermarketů v Evropské unii pro malé podniky, dodavatele, pracovníky a spotřebitele, a aby posoudila veškeré případy zneužívaní kupní sily, které mohou z této koncentrace vyplývat. Zákonodárci výkonný orgán unie rovněž požádali, aby připravil vhodnou legislativu, která by ochránila nejen dodavatele a zaměstnance, ale i spotřebitele.    

Deklarace EP není nikterak závazná. Je to pouze doporučení pro Evropskou komisi. Poslanci jej přijali jako takzvané písemné prohlášení, které podepsalo 439 z nich, což představuje nutnou nadpoloviční většinu.