Ministři průmyslu EU jednají o zpřísnění energetické politiky

Brusel - V Bruselu dnes jednají ministři průmyslu členských zemí Evropské unie. Klíčovým tématem je návrh komise na snížení emisí oxidu uhličitého. Některé státy, mezi nimi například Česká republika, Německo a Rakousko, považují záměr za příliš ambiciózní a tvrdí, že ohrozí konkurenceschopnost evropských firem.

Energetický balíček Evropské komise zahrnuje navýšení podílů energie pocházející z obnovitelných zdrojů na 13 procent. Zároveň chce ale snížit také produkci škodlivých plynů. Toho chce dosáhnout tím, že od roku 2013 zavede aukce na prodej emisních povolenek. Zejména proti této části návrhu však brojí celá řada firem i států. 

Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman dnes na setkání ministrů energetiky, dopravy a telekomunikací v Bruselu kritizoval návrh Evropské komise na změny v obchodování s emisními povolenkami. Pokud by prý zůstal v současné podobě, mohly by podle ministra ceny elektrické energie skokově narůst o desítky procent. 
 
„U emisí se domníváme, že se jedná o příliš velký skok,“ upozornil v rozhovoru pro ČT24 Ladislav Pazdera, ředitel odboru elektroenergetiky Ministerstva průmyslu a obchodu. Spolu s dalšími šesti zeměmi proto Česká republika prosazuje, aby se na aukcích obchodovala pouze část povolenek.
 
Nelehké ale bude splnit i druhou část návrhu. „Pokud jde o obnovitelné zdroje, těch 13 procent souvisí s reálnými hodnotami. Je to dosažitelná hodnota, byť je velmi ambiciózní,“ podtrhl Pazdera. K jejímu dosažení by měl pomoci zejména vítr a biomasa.
 
K vyšší šetrnosti k životnímu prostředí se Evropská unie zavázala ratifikací Kjótského protokolu. Dohoda podepsaná 132 státy nařizuje průmyslovým zemím snížení emisí skleníkových plynů do roku 2012 o 5,2 procenta. EU se ale zavázala, že vypouštění škodlivin omezí o 8 procent. Zatím se jí to ale zcela nedaří.