V Praze se koná Česko-asijské obchodní fórum

Praha - Řada evropských firem nachází stále větší uplatnění na rychle se rozvíjejících asijských trzích. Výjimkou nejsou ani české podniky. K navázání nových kontraktů by jim mělo pomoci i Česko-asijské obchodní fórum, jehož druhý ročník se dnes koná v Praze.

Vedle dnes už víceméně tradičních ekonomik, kde se evropské firmy uplatňují, se objevují i nové trhy. Jako velmi perspektivní se, zejména po živelné katastrofě z roku 2006, začala jevit oblast jihovýchodní Asie. Vedoucí divize pro jihovýchodní Asii společnosti Mott Macdonald Karel Kučera vidí velké investiční příležitosti v Indonésii. „Indonésie má zájem o to, aby se zde české firmy a Česká republika angažovaly. Jsme totiž země, která nemá politické nároky. Nemáme zájem manipulovat jejich vnitřní a vnější politiku,“ vysvětluje. Kučerova společnost se podílí na revitalizaci letiště v Jakartě. Projekt by měl mít hodnotu až 450 milionů dolarů.

V Indonésii je podle Kučery hlavní potenciál pro české firmy v oblasti dopravní infrastruktury. „Otevírají se zde také nové povrchové doly, které potřebují naše know-how i naši technologii. A samozřejmě je to také energetika. Indonésie má deficit 20 tisíc megawatt, takže je tam velký prostor pro náš energetický průmysl,“ dodává s tím, že podnikům by zde velmi pomohla větší pomoc české vlády. Asijské státy totiž preferují počáteční jednání na mezivládní úrovni.

Asijské ekonomiky objevují také finanční investoři. Ti jsou prozatím spíše konzervativní a více se spoléhají na bezpečné produkty. Většinu svých peněz, zhruba 650 miliard korun, mají uloženou na nízko úročených termínovaných vkladech a účtech. Naproti tomu do podílových fondů investovali asi polovinu. Experti případným investorům v této oblasti doporučují spíše dlouhodobé investice. Proti větším výnosům je třeba zvážit také vyšší riziko.