Spotřebitelé budou moci řešit spory s obchodníky mimosoudně

Praha - Spotřebitelé, kteří mají problémy například s reklamací zakoupeného zboží či služby, budou moci od dubna řešit své spory s obchodníky i mimosoudní cestou. Podle ministra průmyslu a obchodu Martina Římana bude dobrovolné mimosoudní řešení sporů výrazně rychlejší a méně nákladné, než kdyby se lidé obraceli na soudy.

„Nový systém využívá existující legislativu, a není tedy nutné měnit zákony, ani zřizovat nové instituce. Předpokládáme, že mimosoudní řešení konkrétního sporu nebude trvat déle než dva měsíce, tedy výrazně méně, než je průměrná doba řízení u soudu,“ zdůraznil Říman. České soudy podle něj ročně vyřizují 5000 až 7000 sporů mezi spotřebiteli a obchodníky, z nichž hlavní část se týká reklamací. „Odhadujeme, že zhruba polovina sporů by se mohla řešit tímto novým způsobem,“ podotkl Říman, podle kterého by se tím výrazně snížila zátěž soudů.

I když se bude za mimosoudní vyřízení pře platit, budou výdaje na ni mnohem nižší než na klasický soud. Poplatky se budou totiž platit až v momentě, kdy se spor nepodaří vyřešit pomocí smírčího řízení a dospěje až do arbitráže. V takovém případě bude muset navrhovatel uhradit rozhodčímu 800 korun. Nízké náklady by měly spotřebitele k využívání této cesty řešení neshod výrazně motivovat.

Systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je založen na dobrovolné účasti obou stran. Spotřebitelé či podnikatelé, kteří chtějí spor řešit tímto způsobem, musí nejprve informovat jedno ze stovky kontaktních míst Hospodářské komory nebo se obrátit na spotřebitelské organizace. Pokud se obě strany shodnou na řešení sporu pomocí smírčího řízení (mediace), určí si nezávislého mediátora, který se je bude snažit dovést k dohodě. V případě neúspěchu přijde na řadu arbitráž u rozhodčího soudu, jejíž výsledek bude pro obě zúčastněné strany závazný.