Zisky společnosti ČD Cargo před její privatizací překvapivě klesají

Praha - Generální ředitel ČD Cargo a.s. Josef Bazala v únoru přešel z Českých drah do vedení dceřiné společnosti ČD Cargo, kam se v prosinci vyčlenila nákladní doprava coby stěžejní podnikání drah. ČD Cargo se má v budoucnu privatizovat a čím ziskovější bude, tím více za něj vláda dostane zaplaceno. Zisky nákladní dopravy Českých drah se však už čtyři roky ztenčují, přestože by to podle vývoje na trhu mělo být spíše naopak. Obzvlášť když České dráhy podobně jako ČEZ v energetice nemají na železnici srovnatelnou konkurenci.

Podle Aleny Hellerové z Českého statistického úřadu to v České republice momentálně vypadá tak, že trh roste. „Čísla, která my dostáváme od ministerstva dopravy, říkají, že výkony nákladní železniční dopravy dlouhodobě klesaly, ale tento trend se v poslední době zastavil. Zejména v roce 2007 se ukazuje, že se dopravní výkony zvyšují,“ uvádí Hellerová.

Pro nepravidelné zásilky nebo malé množství zboží je podle obchodního oddělení Českých drah výhodnější přepravovat zboží prostřednictvím spedičních firem. Dráhy říkají, že spediční firmy nejsou jejich konkurenty, ale partnery a zákazníky, protože si u drah objednávají dopravu. Proč k nim však dráhy posílají i své klienty a jak si potom dělí zisky, to už nevysvětlily. Ministr dopravy Aleš Řebíček (ODS) o tom, že by obchodní zástupci Českých drah odkazovali některé své zákazníky na konkurenční spediční firmy, nic neví. „Neměli by své klienty odkazovat nikam, pokud pro to nejsou závažné, například kapacitní důvody.“

Video Reportéři ČT
video

Reportéři ČT

Státní ČD Cargo versus soukromé přepravní firmy

Přepravní firma Čechofracht a.s., jejímž ředitelem je Miroslav Chytil, je ve svém oboru největší v republice. Hlavním partnerem Čechofrachtu je ČD Cargo. Rychlé zbohatnutí Speditransu, své dceřiné firmy, vysvětluje vedení Čechofrachtu tím, že na ni po jejím ovládnutí v roce 2005 převedl všechny železniční přepravy, a proto Speditransu prudce vzrostl zisk. Majitel Čechofrachtu a potažmo i Speditransu, dvou firem, s nimiž státem vlastněné České dráhy intenzivně spolupracují, se před veřejností skrývá za anonymní firmou sídlící v portugalském daňovém ráji na ostrově Madeira.

Spediční firmě Speditrans, bývalé firmě ředitele Josefa Bazaly, se začalo výrazně dařit po Bazalově příchodu do Českých drah v roce 2003. Speditrans od té doby své zisky ztrojnásobil, zatímco nákladní dopravě Českých drah klesly o polovinu. „Zřejmě dochází k přelévání výnosů k partnerům, kteří dosahují zisků rychlejších, než je růst trhu,“ domnívá se ekonom Václav Sládek, podle kterého se Českým drahám nedaří zachytit trend trhu.

Josef Bazala svůj Speditrans v roce 2003, před příchodem do Českých drah, prodal příteli a spolupracovníkovi ze Speditransu Miroslavu Chytilovi, dnes řediteli přepravní firmy Čechofracht a.s. Učinil tak v jeden den dvěma uzavřenými smlouvami, pokaždé s jinou cenou - nejprve nižší a potom vyšší. Podle Chytila prodej proběhl v souladu se všemi pravidly.

Podle veřejné listiny uložené na soudě Josef Bazala prodal Speditrans Miroslavu Chytilovi v roce 2003 za pět a půl milionu korun a zaplaceno dostal ještě před podpisem smlouvy. Podle neveřejného dodatku, který na soudě uložen není, byla skutečná kupní cena desetinásobná a splatná až v roce 2004. Josef Bazala tvrdí, že je dodatkem ošetřena pouze cena a podle svých slov nemá žádný důvod jeho obsah zveřejňovat: „Dodatek jsem poskytl Národnímu bezpečnostnímu úřadu, který mě prověřoval. Poskytl jsem i jiné údaje, které vlastně dokazují, že jsem firmu Speditrans prodal, že jsem za ni dostal v roce 2004 zaplaceno a že tam od května 2004 nemám žádné pohledávky.“

Do května 2004 byl majitelem Speditransu Bazalův kamarád Miroslav Chytil, který pak firmu prodal jejich společné známé. Ta ji nakonec odprodala společnosti Čechofracht, kde je dnes Miroslav Chytil ředitelem. Hlavním partnerem Čechofrachtu je ČD Cargo, které řídí právě Josef Bazala.

Aleš Řebíček kdysi vlastnil přepravní firmu Viamont, která s Českými drahami rovněž spolupracuje. Před příchodem do velké politiky v roce 2006 ji však prodal a stejně jako Josef Bazala nehodlá převodní smlouvu zveřejnit. Jakmile Aleš Řebíček a Josef Bazala nastoupili do veřejných funkcí, jejich bývalé firmy potkal boom. Viamont a ČD Cargo jsou dnes akcionáři jedné firmy ČD Logistic. Akcionářem stejné firmy je i Čechofracht, blízký Josefu Bazalovi, řediteli ČD Cargo. Tato propojení nebyla dosud veřejně známá.

Zisky z nákladní dopravy drážnímu cargu klesají

Podle Českých drah zisk z drážního carga klesá, protože do nákladní dopravy masivně investují. „Jelikož se zlepšovaly celkové výsledky Českých drah, nemusela nákladní doprava ze svého zisku tolik dotovat osobní dopravu a mohla si dovolit větší investice do parku nákladních vagonů. V posledních dvou nebo třech letech se tak rozjela celá řada investičních programů, které se částečně projevují v nákladech společnosti,“ říká Josef Bazala, podle kterého se do nákladů promítají i zvýšené investice. „Nákladní doprava se v uplynulých třech letech rozvíjí, rostou jí výkony a roste její tržba. Zároveň sice klesá účetní zisk, ale více se investuje do budoucího rozvoje a řeší se zanedbaný vozidlový park, na jehož údržbu se v letech 2000 až 2004 nevynakládal dostatek finančních prostředků,“ doplňuje Bazala.

Náklady na opravy ovšem za posledních sedm let ve skutečnosti významně nerostly, dráhy vloni za opravy utratily dokonce méně než v roce 2001. Tehdy ČD Cargo vydělávalo více než dnes. Není tedy možné, aby mu klesal zisk jen kvůli nákladným opravám. Peníze, které významně snižují zisk z nákladní dopravy, tedy pravděpodobně potečou z Českých drah i jinudy. „Investování nemá dopad na výsledek hospodaření,“ upozorňuje prezident Svazu účetních ČR Lubomír Harna. „Je však možné, že jsou tam významné opravy, které nejsou investováním, a ty mohly snížit výsledek hospodaření,“ dodává.

Skutečností tak zůstává, že se zisky drážního carga před privatizací podezřele ztenčují, což kupcům podle ekonomů umožní požadovat nebo nabízet nižší částky. Těžko říct, je-li to něčí záměr či shoda okolností. Jisté je, že cargu klesají zisky v rozporu s vývojem na železničním trhu i vývojem hospodaření některých firem, které s drážním cargem spolupracují.

Generální ředitel, ČD Cargo
Generální ředitel, ČD Cargo
Více fotek
  • Generální ředitel, ČD Cargo autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/4/317.jpg
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/109/10819.jpg