ČR je pro turisty 30. nejpřitažlivější zemí, první zůstává Švýcarsko

Ženeva - Nejpřitažlivější turistickou destinací zůstává Švýcarsko, zatímco na druhém místě je Rakousko a třetí Německo. Ukázala to čerstvá zpráva o konkurenceschopnosti v cestovním ruchu, kterou dnes zveřejnilo Světové ekonomické fórum (SEF). Česká republika je z celkového počtu 130 hodnocených zemí na 30. místě, Slovensko je o osm příček níže.

Na prvních příčkách se neumístily země, které mají nejvíce pamětihodností, ale ty, které mají pro rozvoj turistiky a cestování vhodné podmínky. Zpráva Travel & Tourism Competitiveness Report 2008 ukázala i to, že pro rozvoj turistiky má stále větší význam stav životního prostředí a jeho ochrana.

Podle autorů zprávy vede závislost turistiky na kvalitě životního prostředí vlády zemí i odvětví cestovního ruchu k tomu, aby se ochraně přírody věnovaly stále více.

Index, který SEF vydalo teprve podruhé, vzniká na základě veřejně dostupných dat. Na jeho konečné podobě se však podílejí experti na cestovní ruch. Skládá se celkem ze čtrnácti dílčích indexů. Největší váhu v něm má podpora a regulace odvětví. Hned na druhém místě je udržitelnost kvality přírodního prostředí.

Vedle podpory turistiky v jednotlivých zemích a udržitelnosti kvality přírodního prostředí hraje při sestavování indexu velkou roli také bezpečnost či hygiena, ale také dopravní a komunikační infrastruktura v každé zemi. Část indexu ovlivňuje i lidský kapitál a až na posledních místech jsou přírodní a kulturní památky.

Turismus zažívá ve světě boom, někteří odborníci však v této souvislosti varují před jeho vlivem v problematice klimatických změn. „Dálkové lety, v nichž turisté směřují do celého světa, stejně jako využívání ubytovacích kapacit, přispívají k trvalé debatě o vlivu cestování na změny klimatu,“ uvedl Alex Kyriakidis ze společnosti Deloitte. Letecká doprava se dnes na celkových emisích uhlíku ve světě podílí zhruba dvěma procenty.