Topolánek: Pro ČR je nezbytná renesance jaderné energie

Praha - Dostatečnou výrobu energie může Česká republika vzhledem k rostoucí spotřebě a klesajícímu významu jiných zdrojů zabezpečit pouze návratem k jaderné energetice. Obnovitelné zdroje hrozící výpadky v dodávkách pokrýt nemohou. S takovými závěry přišel premiér Mirek Topolánek na dnešním Žofínském fóru. Nešetřil ani kritikou Evropské unie.

Za jediný reálný způsob, jak zabezpečit dostatek energie pro budoucnost, považuje Topolánek pouze další rozvoj jaderné energetiky. Aby však bylo možné zajistit dostatečnou bezpečnost tohoto zdroje, musí Česká republika podle něj ve zvýšené míře investovat do výzkumu a vývoje a do vzdělávání kvalifikované pracovní síly pro tuto oblast. „Největší bezpečnostní riziko představují země, které od jádra odešly, provozují až do ukončení životnosti zdroj a nemají k tomu žádnou vědeckou, výzkumnou a inženýrskou kapacitu,“ zdůvodnil své stanovisko Topolánek. 

Obnovitelné zdroje nemohou pokrýt nárůst spotřeby energie, ani možné výpadky jiných zdrojů, kterým bude v budoucnu celá planeta nucena čelit, pokračoval premiér. Současný cíl Evropské unie zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie do roku 2020 o 20 procent je podle něj v českých podmínkách nerealizovatelný. „Česká republika odhadla svůj potenciál (ve využití obnovitelných zdrojů) na úrovni 8,6 procenta z celkového množství primárních energetických zdrojů,“ podotkl. Malé země totiž nemají podle něj dostatečnou plochu na osev plodinami vhodnými pro využití jako biopaliva.
 
Premiér se nevyhnul ani kritice energetické politiky EU jako celku. Její snahy o snížení emisí a spotřeby energie považuje v celosvětovém měřítku, spíše než za zásadní krok, za vzor chování pro další státy a uskupení. „Všechny ty nápady, že bychom měli zastropovat energetickou spotřebu a k tomu dělat opatření, jako během komunistického režimu, to prostě takto nepůjde. Tady nejde jen o kvalitu života lidí a jejich zvyšující se nároky, ale také o naši konkurenceschopnost,“ zdůraznil Topolánek. 

Kromě záměrů Evropské unie není dnešní prohlášení předsedy vlády zcela v souladu ani s programovým prohlášením vlády. Kabinet se v něm totiž zavázal k rozšiřování využití obnovitelných zdrojů, naopak podpoře atomové energie se zcela vyhýbá. Postoj koaličních partnerů - Strany zelených - k této otázce je zcela odmítavý, protože využívání jádra považují za nebezpečné.