Počet majitelů účtů cenných papírů v ČR klesl na 1,84 milionu

Praha - Počet majitelů účtů cenných papírů ve Středisku cenných papírů vytrvale klesá. Počátkem března bylo aktivních 1,84 milionu účtů českých osob a více než 114.000 účtů zahraničních osob, především ze Slovenska. Ještě koncem roku 2001 vedlo středisko takřka 3,4 milionu aktivních účtů Čechů a cizinců.

Jen od konce roku 2006 poklesl počet účtů o více než čtvrt milionu. Naproti tomu si ve stejném období nový účet založilo jen 9218 právnických a fyzických osob, uvedla Jana Brothánková z úseku zákaznických služeb střediska. Celkem středisko již zrušilo přes 5,6 milionu majetkových účtů. Účty ruší středisko automaticky v případě, kdy jsou po dobu kalendářního roku prázdné.

Nejvíce zákazníků mělo středisko v době masové kuponové privatizace v polovině 90. let, kdy evidovalo i přes sedm milionů účtů a přes 3000 akciových emisí. Veřejná obchodovatelnost akcií spojená s řadou povinností a nákladů ale byla podnikům na obtíž a řady firem zase ovládl jeden majitel, takže celkové počty se postupně výrazně snížily.

Většina nynějších majitelů cenných papírů podle odborníků nepatří k aktivním investorům, kteří obchodují na kapitálových trzích a sledují vývoj cen akcií na burzách. Takových je jen několik desítek tisíc, což je v porovnání s okolními i západními státy málo.