Pospíšil: Lidé v podávání návrhů na osobní bankrot chybují

Praha - Předlužení lidé mohou od začátku roku požádat o vyhlášení takzvaného osobního bankrotu. Umožňuje jim to insolvenční zákon. Češi však mnohdy v žádosti o osobní bankrot chybují. Ministerstvo spravedlnosti se proto rozhodlo o novém zákoně lépe informovat. V některých velkých českých denících tak dnes čtenáři naleznou přílohu, ve které ministerstvo jednotlivé aspekty insolvenčního zákona vysvětluje.

„Ten zákon je velmi složitý a je logické, že bude občanům zpočátku dělat určité problémy, protože se jedná o jednu z nejsložitějších právních norem. Je to všude v zahraničí, kde existuje takovýto složitý a moderní insolvenční zákon,“ řekl v dnešním Dobrém ránu ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

V prvních dvou měsících působnosti zákona usilovalo o vyhlášení osobního bankrotu 350 lidí. Soudy však vyhověly jen padesáti z nich. Za odmítnutím žádosti často stojí špatně vyplněné formuláře a nedoložení potřebných potvrzení. Začínají se proto ozývat hlasy, které volají po změně zákona.

Podle Pospíšila je jádrem problému fakt, že si lidé často plně neuvědomují složitost procesu oddlužení. „Není to jednoduchá likvidace dluhu, jak některá média uváděla a nestačí vyplnit jednoduchý formulář a soud rozhodne o zrušení dluhu. Likvidace dluhu je cesta trnitá, občany to leccos stojí. Pokud se rozhodnou podat návrh na oddlužení, musí počítat s tím, že se jedná o složitý návrh,“ zdůrazňuje Pospíšil. Dodává, že lidé, kteří o vyhlášení osobního bankrotu uvažují, mohou využít pomoci sítě občanských poraden, Poradny při finanční tísni založené bankovní asociací nebo České advokátní komory. Základní informace o insolvenčním řízení naleznou lidé na zvláštních internetových stránkách ministerstva spravedlnosti.

O vyhlášení osobního bankrotu může dlužník, který není schopen splácet své dluhy, požádat tím, že ve lhůtě sedmi dnů předloží soudu přehled o příjmech a majetku rodiny, doloží souhlas věřitelů a navíc ještě zaplatí padesát tisíc korun jako zálohu na výdaje spojené se soudním řízením. Zmíněný poplatek je přitom jednou z nejrozporuplnějších pasáží zákona.