V Davosu se jedná o dopadu klimatických změn na turismus

Ve švýcarském Davosu probíhá konference Světové turistické organizace OSN. Odborníci z celého světa tu diskutují o tom, jak zabránit negativním dopadům změn klimatu na turistickou mapu světa. Již dnes je jasné, že nejohroženější jsou malé ostrovní země a horské oblasti závislé na sněhu. Cestování se každopádně do budoucna promění.

Příliš teplé moře, sucha či tající ledovce mohou připravit tradiční turistické destinace o klienty, a tedy o peníze. Podle klimatologů jsou nejohroženější ostrovní státy, které jsou na turistech ekonomicky závislé - třeba na Bahamách tvoří příjmy z turismu zhruba 40 procent příjmů. „Některé ostrovy budou tím stoupajícím mořem ohrožené natolik, že třeba nebudou vůbec obyvatelné nebo bude poškozena infrastruktura, která tam v současnosti stojí,“ upozorňuje na možná rizika Miroslav Havránek z Centra pro otázky životního prostředí UK.

Podstatné změny přinese zvýšení teploty vody ve světových oceánech – jejich bohatství v podobě korálových útesů je na ní totiž závislé. Příliš teplá voda tyto jedinečné organismy zahubí a připraví tak cestovní ruch o jedno z nejzajímavějších odvětví - potápění . Nárůst teploty na souši zase přispívá k rozšiřování pouští. Podle Havránka má v současnosti problém s vodou například už i Španělsko, kde se neustále mění srážkové vzorce.

Strach nemají jen přímořské státy, ohrožena jsou i lyžařská střediska. Podle průzkumů totiž nárůst teploty o jeden stupeň posune sníh o 150 až 200 metrů nahoru.

Cestování však ke svému ohrožení také samo přispívá – podle průzkumů zodpovídá za pět procent znečištění ovzduší. Největší podíl na něm má letecká doprava, následuje cestování autem a pak ubytování.