ČR může do roku 2020 snadno snížit emise až o 40 procent

Praha - ČR může s minimálním úsilím snížit emise skleníkových plynů do roku 2020 zhruba o 40 procent, do roku 2050 až o 50 procent. Zapotřebí k tomu nebudou žádná zásadní opatření, mezi která patří například prolomení limitů těžby uhlí nebo stavba nových jaderných elektráren.

„V momentě, kdy pouze nastavíme ekonomické nástroje, je potenciál snížení emisí skleníkových plynů na úrovni 40 procent (oproti roku 1990) v roce 2020,“ upozornil na snadnost změny ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ). K dosažení tohoto cíle postačí postupné nahrazování uhlí při výrobě elektřiny zemním plynem, větší využití biomasy a bioplynu a úspora elektřiny a tepla v domácnostech.

Náklady na snížení emisí skleníkových plynů budou velmi nízké. Podle studie společnosti Enviros, kterou si nechalo pro posouzení možných scénářů snižování emisí ministerstvo životního prostředí vypracovat, by měly ležet pod hranicí 2 000 korun na ušetřenou tunu škodlivých plynů. Studie připouští, že je možné snížit vypouštění škodlivin ještě výrazněji - až o 70 procent. V tomto případě by však vynaložené náklady dosáhly mnohem závratnější výše.

Redukční opatření, která dnes ministerstvo životního prostředí představilo, chce Bursík zapracovat do návrhu nové klimatické politiky, kterou plánuje předložit k posouzení vládě nejpozději letos na podzim. Kromě dlouhodobých cílů v ní chce stanovit i kroky, jejichž výsledky bude možné zhodnotit již do konce funkčního období současné vlády, tedy do června 2010.