Ochranu spotřebitele komplikují kompetenční spory úřadů

Praha - Zájmy spotřebitelů poškozených nekalým jednáním obchodníků a podnikatelů je často velmi obtížné hájit. Stojí za tím roztříštěnost úřadů, které mají vzniklé problémy řešit a jejich vzájemné kompetenční spory. Upozornila na to dnes Kancelář ombudsmana.

Roztříštěnost kompetencí úřadů, které se ochranou spotřebitele zabývají, vede často k tomu, že se řešení sporů neúměrně protahuje, zejména v případech, kdy se jednotlivé instituce nemohou dohodnout na způsobu řešení nebo na tom, která z nich se jím bude zabývat. „Máme případy, že se mezi sebou úřady dohadovaly až dva roky, komu vlastně ta stížnost patří,“ podtrhla zástupkyně veřejného ochránce práv Jitka Seitlová. Upozornila také nato, že se stěžovatel často ani nedozví o tom, že si jeho stížnost úřady mezi sebou předávají, což považuje za hrubý nedostatek. 

Za problém považuje Kancelář ombudsmana také fakt, že jsou spotřebitelé často nedostatečně informováni o tom, že instituce jako například hygiena, obchodní inspekce, veterinární správa a další, nezajistí náhradu škody, kterou jim nekalé jednání obchodníků způsobilo. Tyto úřady pouze potrestají viníka pokutou, odškodnění spotřebitele je už ale na jeho uvážení. Pokud k němu sám nepřistoupí, musí ho nařídit soud.