Podnikání v EU se zřejmě výrazně zjednodušší

Praha - Administrativní zátěž podnikatelů působících v Evropské unii by se měla mezi lety 2010 a 2012 snížit o 20 až 25 procent. Vyplývá to z takzvané pražské deklarace, kterou dnes podepsali zástupci vlád České republiky, Velké Británie, Švédska, Dánska, Estonska, Nizozemska a Německa.

„Chceme působit tak, aby se závěry EU promítly do praktické roviny. Aby verbální rovina byla následována konkrétními počiny,“ komentoval podpis deklarace místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. Ambicí všech zemí, které dokument podepsaly, je snaha vytvořit z Evropy pro investory nejatraktivnější místo na světě, doplnil náměstek britského ministra zahraničí pro evropské záležitosti Jim Murphy.

Vondra připomněl, že odstraňování bariér je mottem českého předsednictví Evropské unii. V první polovině příštího roku, kdy bude ČR společenství předsedat, bude podle něj také vydán strategický přehled toho, čeho bylo při snižování administrativy podnikání dosaženo. Zároveň se zformuluje program, jak postupovat v budoucnu.

Jedním z problémů je podle Vondry také to, že se k evropské legislativě často přidávají v některých zemích další nároky. Nicméně to podle něj nesmí být chápáno jako pokus rozředit úsilí o redukci administrativní zátěže, která vyplývá přímo z evropské legislativy. „Toto vylepšování evropských direktiv na národní úrovni si musíme hlídat,“ souhlasil Murphy. „Hřiště musí být stejné pro všechny, musí se hrát podle jedněch pravidel pro všechny hráče tak, aby se třeba podnik z Prahy mohl uplatnit za stejných podmínek v Paříži nebo Londýně. To by mělo odrážet pražské komuniké,“ dodal.  

Země, které pražskou deklaraci podepsaly, tvoří podle Vondry skupinu stejně smýšlejících států v otázce snižování administrativy. Všechny mají konkrétní národní cíle k dosažení požadovaného snížení administrativní zátěže. Deklarace vzešla ze společné iniciativy Česka a Velké Británie.