WTO radí USA omezit obchodní bariéry a zvýšit export

Ženeva - Spojené státy by měly dále omezovat bariéry v přístupu na své trhy, zejména antidumpingová opatření. Vysoký deficit v obchodu a celkové vnější bilanci by Amerika měla řešit posílením vývozu. Ekonomické velmoci to doporučila Světová obchodní organizace (WTO).    

Uvolnění přístupu na trhy a další reformy by Spojeným státům pomohly překonat nynější ekonomický útlum. Také by omezily deformace na globálních trzích a posílily celý světový obchodní systém, protože USA jsou největší ekonomikou světa i zemí s nejvyšším objemem zahraničního obchodu.   

„V situaci ekonomických nejistot, které v první polovině roku 2008 převládají, by prosperitu v USA nejlépe podpořilo využití adaptačních schopností americké ekonomiky, další snižování bariér vůči přístupu na trhy a omezování jiných deformujících opatření,“ uvedla WTO. Za příklad takových deformací označila vysokou úroveň vládní podpory pro zemědělství a energetiku.     

V době, kdy ekonomika pod tlakem hypoteční a úvěrové krize výrazně zpomalila růst a zanikají pracovní místa, jsou v Americe stále zřetelnější protekcionistické nálady a odpor vůči volnému obchodu. Patrné je to zejména na rétorice a politických návrzích obou demokratických kandidátů na prezidentský úřad.     

WTO upozornila, že omezování obchodu nevyléčí vysoký deficit zahraničního obchodu ani bilance běžného účtu. Schodek totiž primárně odráží nedostatek domácích úspor a investic. USA by si proto měly zachovat tradiční obchodní otevřenost a zároveň se snažit o zvýšení exportu a posílení míry úspor. Další otevření obchodního systému by přitom podle WTO pomohlo zvýšit i export.