ČNB: Deficit veřejných financí letos klesne na jedno procento HDP

Praha - Česká národní banka ve své nové zprávě o inflaci předpovídá pro letošní rok snížení deficitu veřejných financí na jedno procento hrubého domácího produktu z loňských 1,6 procenta. V roce 2009 by měl deficit činit 1,4 procenta oproti předchozím odhadům na úrovni 2,2 procenta. ČR by tak bez problémů plnila tříprocentní maastrichtské kritérium. V roce 2009 se zlepší rovněž vývoj inflace.   

Méně uspokojivý bude podle ČNB vývoj spotřebitelských cen, které budou ve zbytku letošního roku pokračovat v růstu, ten však bude pozvolna zpomalovat. Růst cen bude tlumit vývoj ekonomiky, která postupně rovněž sníží tempo růstu. „Začátkem roku 2009 po odeznění přechodného vlivu daňových změn, vysokého růstu regulovaných cen a cen potravin klesne inflace k inflačnímu cíli,“ uvedla ČNB ve své zprávě. 

Ve druhém a třetím čtvrtletí 2009 se celková inflace bude podle centrální banky nacházet v dolní polovině tolerančního pásma tříprocentního inflačního cíle. Podle zprávy tak budou vytvořeny předpoklady pro splnění nového dvouprocentního inflačního cíle v roce 2010.