Farmáři a potravináři napadli Gandalovičovu reformu zemědělství

Praha - Českým farmářům a potravinářům se nelíbí návrh ministra zemědělství Petra Gandaloviče (ODS) na reformu zemědělské politiky. Upozorňují na to, že nedostatečně podporuje zemědělskou výrobu a velké podniky. Vlnou kritiky zahrnuli ministra ale také kvůli tomu, že je nepřizval ke spolupráci na přípravě reformy.

Prezident Agrární komory Jan Veleba prohlásil, že by nová politika měla více podpořit zemědělskou výrobu, aby tak mohli farmáři lépe reagovat na zvýšenou poptávku po potravinách. Reforma však podle něj podporuje pouze malé zemědělské podniky a klade přehnaný důraz na péči o krajinu. 

„Za vašimi miliardami na pozemkové úpravy číhají týmy developerů, zbohatlíků a spekulantů,“ obvinil Veleba Gandaloviče. Podle ministra ale péči o krajinu nelze vnímat jako něco, co je namířeno proti zájmům produkčního zemědělství. „Je tomu právě naopak, kvalita půdy nebo její schopnost zadržovat vodu je jednou ze základních podmínek konkurenceschopného zemědělství,“ namítl. 
  
Podle Gandaloviče není smyslem reformy, aby stát plýtval podporou. Orientuje se spíše na odstraňování překážek pro růst produkce, pomáhat má s investicemi do zvyšování konkurenceschopnosti českého zemědělství a vyrovnáním podmínek s ostatními zeměmi EU.

Ministr nepřijal ani kritiku týkající se nedostatečné spolupráce se zemědělci. „Ty myšlenky, které jsme představili s panem premiérem, vycházeli z našich dlouhodobých záměrů a byly dlouhodobě známy,“ řekl České televizi. O podnětech farmářů je ale připraven jednat.

Mezi hlavní pilíře reformy zemědělské politiky, kterou Gandalovič představil začátkem dubna, patří podpora konkurenceschopnosti, omezení byrokracie, spravedlivé pojetí zemědělské politiky EU, zvýšení kvality života na venkově a narovnání vlastnických vztahů k půdě.