Kvůli zástavbě mizí zemědělská půda, ministerstvo chystá změnu

Praha - Ministerstvo zemědělství se začalo zabývat problémem ubývající zemědělské půdy. Stále více kvalitních polí totiž ustupuje supermarketům, průmyslovým zónám, skladům, rychlostním komunikacím a dálnicím. Ministr zemědělství Petr Gandalovič chce nyní v návaznosti na reformu zemědělské politiky zpřísnit podmínky pro vyjímání půdy ze zemědělského fondu, třebaže toto spadá pod ministerstvo ochrany životního prostředí.

Od začátku devadesátých let bylo už zhruba 30 tisíc hektarů zemědělské půdy určené pro osev věnováno na jiné účely. V tom je sice započítán i podíl, který byl převeden do lesního fondu a tedy zalesněn, přesto se jedná o velmi nepříznivou tendenci.

Ministerstvo zemědělství chce proto dát podnět ke zpřísnění zákona tak, aby byl proces vyjímání půdy ze zemědělského fondu přesnější a pro novou zástavbu se dávalo přednost spíše intravilánům (zastavěné plochy obcí a plochy určené k zástavbě), brownfields (opuštěná území s nepoužívanými budovami), ale i starým průmyslovým a zemědělským areálům.

Podle Jana Veleby, prezidenta Agrární komory, byly dosavadní podmínky zabírání zemědělské půdy velmi benevolentní a je potřeba je razantně zpřísnit. Na Slovensku například nedávno novelizovali odpovídající zákon tak, že kdo staví na nové půdě, zaplatí za každý čtvereční metr 500 slovenských korun.