EK navrhuje méně škrtat zemědělské dotace

Štrasburk - Evropská komise představila nový návrh reformy zemědělské politiky. Ten minulý setkal s výrazným odporem především českých zemědělců. Nejvíce by totiž postihl velké farmy, kterých je v Česku většina. Nový návrh je výrazně vstřícnější, škrty by měly dosáhnout maximálně devíti procent z dotací místo původních čtyřiceti pěti.

Návrh i nadále počítá se snížením dotací hlavně pro velké farmy, které ročně dostávají sto tisíc eur a výš. Škrty jsou ale podstatně menší, než byly v původní verzi - budou odstupňované, takže farma, která dostává nad sto tisíc, přijde o tři procenta dotace, nad dvě stě tisíc pak o šest procent a zemědělci, kteří dostávají nad tři sta tisíc, přijdou o devět procent. Původní návrh Evropské komise počítal se škrty ve výši deset, dvacet pět a čtyřicet pět procent.

Pro Českou republiku a dalších devět zemí, které do EU vstoupily v roce 2004, budou platit ještě mírnější pravidla. Nemá se jich týkat klasické odstupňování. Pro všechny farmy pobírající dotace vyšší než 5 tisíc bude platit jednotná sazba ve výši tří procent. Stát by navíc o peníze neměl přijít. Mají se totiž přesunout do Evropského zemědělského fondu na rozvoj venkova.

Při přípravách nového návrhu na komisaře zřejmě zapůsobil i argument českých zemědělců, že by právě Česká republika v případě schválení původní verze patřila mezi nejvíce postižené státy. Tuzemské zemědělství totiž po kolektivizaci v 50. letech tvoří především velké farmy a malých zemědělců je poskrovnu.

Členské státy chtějí návrh projednat do konce roku, pak by ho měl schválit Evropský parlament. Pokud vše půjde bez komplikací, mohl by návrh začít platit už od roku 2012.