Český systém daňových úlev pro výzkum je dobrý, sám o sobě však nestačí

Praha - Výdaje na výzkum a vývoj v České republice rok od roku rostou, stále však zaostávají za evropským průměrem. Vláda v roce 2006 představila systém daňových úlev, který má podpořit investice soukromého sektoru. Ten je podle Diarmuida MacDougalla, odborníka na daně z Pricewaterhouse Coopers, nastaven dobře. Ani tak však ČR pravděpodobně nesplní závazek, aby investice do výzkumu dosáhly 3 procent HDP.

Česká republika za průměrem EU v investicích do výzkumu a vývoje zaostává, přestože patří k zemím, kde rostou nejrychleji. V roce 2005 měly celkové výdaje na výzkum a vývoj na hrubém domácím produktu ČR podíl 1,42 procenta, zatímco průměr 27 členských států EU byl 1,74 procenta.

Daňové úlevy pro soukromé investice do výzkumu a vývoje, které vláda zavedla v roce 2006, jsou poměrně rozsáhlé (až 21 procent), a mají proto významně povzbudit investice soukromého sektoru. „Daňové pobídky jsou cenným nástrojem a český model je dobrý,“ prohlásil MacDougall ve čtvrtečním Dobrém ránu. Pobídky jsou však pouze jedním z nástrojů úspěšné strategie pro vědu a výzkum. Stát by měl dále povzbuzovat spolupráci soukromého a akademického sektoru. Také růst samotných veřejných výdajů příznivě ovlivňuje příliv soukromých investic.

Světovou špičku ve vědě a výzkumu tvoří USA a Japonsko. V Japonsku existuje inkrementální systém pobídek, které se tedy přidělují pouze za meziroční nárůst investic. V ČR také, na rozdíl od Japonska, tvoří většinu investic veřejné zdroje. Ty se na celkových výdajích na výzkum a vývoj v Česku v roce 2005 podílely 40,9 procenta, za vhodný podíl se přitom považuje jedna třetina.

Ani sebelepší systém pobídek aktivitu soukromého sektoru nezajistí. Podle MacDougalla investoři vyžadují také výzkumný potenciál a stabilitu finančních nákladů. Závazek EU, aby investice do výzkumu dosáhly 3 procent HDP do roku 2010, pravděpodobně splní Německo a skandinávské země. V Německu přitom žádný systém daňových pobídek nemají. Příznivou situaci těchto zemí MacDougall vysvětluje kulturními faktory a rozvojem tradičních telekomunikačních a elektronických odvětví.

Vlivem daňového systému na soukromé investice do výzkumu se bude mimo jiné zabývat i Evropské fórum vědy a techniky, které probíhá dnes na Vysoké škole ekonomické v Praze.