Zpoplatnění emisí skleníkových plynů evropské podniky nepoškodí

Praha - Snižování emisí je v době prudkých klimatických změn, ke kterým v současnosti dochází, nezbytností. I když si vyžádá velké finanční investice, konkurenceschopnost a prosperita průmyslových podniků narušeny být nemusí. Tvrdí to profesor Energetické a enviromentální politky z londýnské univerzity King´s College Paul Ekins.

Každý rok se průměrná teplota zvýší o 2,7 stupně. To je podle Ekinse vztyčený prst, který má varovat především průmyslové státy, aby se začaly důsledně orientovat na snižování emisí skleníkových plynů, zejména uhlíku. „Musíme zpoplatnit uhlík. Vždycky jsme ho vypouštěli zadarmo, musíme ho zpoplatnit a zastavit nárůst jeho emisí,“ varoval na Evropském fóru vědy a techniky v Praze.

Ekins tvrdí, že zpoplatňování vypouštěných emisí nemusí nutně vést ke snižování konkurenceschopnosti průmyslových podniků, o kterém hovoří odpůrci této politiky. „Muselo by to být 40 euro za tunu, aby to mělo nějaký ekonomický dopad,“ upozornil. I když si rozvoj energeticky šetrných technologií vyžádá značné sumy peněz, ekonomický výhled není podle něj tak černý, jak se běžně tvrdí, a země, které je implementují, budou ekonomicky prosperovat.

Na správnou cestu se podle Ekinse již vydala Velká Británie. „Připravuje novelu zákona, která uzákoní povinnost snižování emisí,“ vysvětlil. Do roku 2050 by se díky ní mohlo vypouštění škodlivin do ovzduší v ostrovním království snížit až o 60 procent oproti úrovni z roku 1990.