Rusové dostali bankovní licenci, bránily jim v tom prý ale politické tlaky

Moskva/Praha - První česko-ruská banka (PČRB) sice získala licenci pro vstup na český trh, včera se ale na svém brífinku v Moskvě důrazně ohradila k průběhu rozhodování České národní banky při předchozích dvou pokusech o udělení licence. Centrální bance je vyčítáno, že jako nezávislá instituce naslouchala politickým radám při rozhodování. ČNB ústy své mluvčí jakýkoliv politický vliv na banku popřela.

„Doufám, že vyjádření představitelů PČRB o významu podpory různých politiků v procesu předcházejícím získání licence bylo určeno obecenstvu v jiné zemi než je Česká republika. Předpokládám také, že zde budou, jak se během licenčního řízení nakonec stalo, respektovat jak nezávislost regulátora na politických tlacích obecně a tak také fakt, že se pohybují v prostředí právního státu,“ nechal se slyšet Miroslav Singer, viceguvernér ČNB.

PČRB se pokouší na český trh vstoupit už od roku 2004, souhlas k němu dostala až 17. dubna letošního roku. „Licenční proces proběhl zcela standardně a rozhodnuto bylo ve všech řízeních v zákonné lhůtě. Udělení licence PČRB předcházela dvě řízení, přičemž první bylo zastaveno, protože žadatel nedodal podklady stanovené právními předpisy. Druhá žádost byla zamítnuta z důvodu významné změny ve vlastnické struktuře v průběhu licenčního řízení. Nebyly tak opět splněny základní podmínky pro udělení licence. Žadatel byl o důvodech rozhodnutí v prvním i druhém řízení vždy řádně informován, v druhém případě (zamítnutí žádosti) využil i svého práva na podání rozkladu, takže zamítnutí žádosti bylo přezkoumáno i bankovní radou ČNB,“ vysvětluje banka ve své tiskové zprávě.