Gastarbeitery začne jistit fond zaměstnavatelů

Praha/Plzeň - Hospodářská komora ČR chystá pro tisíce zaměstnanců ze vzdálených asijských zemí speciální garanční fond, který by jim měl finančně vypomoci, pokud se ocitnou v tísni. Fond, podporovaný příspěvky tuzemských zaměstnavatelů, by měl fungovat na dobrovolné bázi a zřejmě už od září.

Hospodářská komora se snaží zabránit komplikacím s cizinci, kteří ztrátou zaměstnavatele přišli o pracovní povolení, měli by se vrátit do vlasti, ale nemají na cestu a dál se pohybují na pracovním trhu nelegálně bez zajištěného ubytování, zdravotního pojištění či platby daní.

„Do fondu by firma či agentura jednorázově formou kauce vložila 15 tisíc korun. To by stačilo v případě potřeby na dopravu zpět nebo na měsíc žití či dva před udělením nového pracovního povolení,“ citují autora myšlenky Miroslav Zemana, šéfa Okresní hospodářské komory Plzeňsko, která bude garantem projektu pro celou Českou republiku, Hospodářské Noviny. Alternativou je dle něj nad rámec dělníkovy mzdy měsíční platba 2 tisíce korun na založené a daňovou úlevou podporované životní pojištění pro zaměstnávané gastarbeitery.

„Spíš si myslím, že by bylo třeba více kontrolovat agentury, které zaměstnance dodávají, tak aby se chovaly tak, jak mají,“ nabádá prezident asociace poskytovatelů personálních agentur Luboš Rejchrt.