Ceny potravin v roce 2017: Olej plus 80 procent, obilí plus 30 procent oproti dnešku

Paříž/Řím - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) dnes ve svých prohlášeních daly světu najevo, že se nebojí geneticky upravených potravin (GMO). Revizi si prý zaslouží podpora produkce biopaliv. Společná zpráva obou institucí konstatovala, že ceny potravin zůstanou v nadcházejícím desetiletí vysoké, i když z dnešních maxim klesnou. Výhled přichází týden před světovým potravinovým summitem, který má přijít s konkrétním opatřením v boji proti vysokým cenám.

Pšenice a kukuřice budou podle výhledu v období 2008 až 2017 proti desetiletí do roku 2007 v průměru dražší o 40 až 60 procent. Cena rostlinných olejů poroste až o 80 procent, rýže a cukr budou dražší o 30 procent a ceny vepřového a hovězího masa vzrostou o 20 procent.

Zpráva vyzývá vyspělé státy k přehodnocení politiky podpory biopaliv. „Poptávka po biopalivech je největším zdrojem nové poptávky za poslední desetiletí a silným faktorem, který podporuje výstup cen zemědělských komodit,“ uvádí se v ní.

Krátkodobě je dle organizací nutné humanitárně zasahovat v chudých regionech postižených vysokými cenami. Mezi ně organizace zařadily téměř dvacítku zemí, převážně z Afriky. Zvlášť jsou podle FAO současnou krizí zranitelné státy s chronickou podvýživou obyvatelstva a s vysokou závislostí na dovozu ropných produktů a obilí. Kombinaci všech těchto tří faktorů vykazují Eritrea, Komory, Niger, Botswana, Libérie a Haiti.

Dlouhodobě je třeba posílit produkci vyšším využíváním GMO, které slibuje zvýšené výnosy. Instituce se tak snaží nedávat chudým rybu, ale učit je chytat. Doposud však byla otázka produkce GMO velmi kontroverzní a mnohé země se jí odmítaly zabývat.

Neméně velký důraz dávají světové ekonomické autority na uvolnění obchodních bariér. Společně se Světovou obchodní organizací (WTO) se upínají k takzvaným rozhovorům z Dauhá, kde budou pracovat na odstranění veškerých restrikcí. Dnes šéf WTO Bernard Lamy odhadl pravděpodobnost kompletní liberalizace světového trhu s potravinami na 60 procent. Svět se o to pokouší už sedmý rok.