Bohatší české regiony mohou podle Čunka přijít o podporu EU

Praha - V příštích letech mohou některé české regiony zbohatnout natolik, že můžou přijít o dosavadní výši podpory z fondů Evropské unie. Pokud totiž přesáhnou 75 procent průměru HDP Evropské unie na hlavu, vyřadí je to z takzvaného cíle Konvergence. Vyplývá to z projevu ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka na dnešním pražském setkání s jeho resortními kolegy ze zemí Visegrádské skupiny, Bulharska a Rumunska (V4+2).

Do cíle Konvergence spadají regiony s hrubým domácím produktem na obyvatele nižším než 75 procent průměru pro celou EU. Dosud do této kategorie v Česku patřily všechny regiony s výjimkou Prahy. Pro stát jako celek je hranicí 90 procent HDP EU na jednoho obyvatele.

Čunek odhaduje, že by český HDP na hlavu měl v roce 2013 dosahovat 85 procent EU. To by znamenalo, že Česko spadalo do oblasti kohezní politiky i pro další sedmileté období. Totéž se však netýká jednotlivých regionů. „Přestože některé regiony mohou stanovenou hranici překročit, nejméně polovina jich bude do cíle Konvergence patřit i nadále,“ uvedl ministr.

Vypadnutí z cíle Konvergence neznamená, že by bohatší regiony o peníze z evropských fondů zcela přišly. Poskytnutých prostředků je pak ale méně a musí být vynaložené na jiné aktivity, než v rámci kohezní politiky. V Česku je v této situaci zatím jako jediný region Praha. Podle odborníků by k ní v budoucnu mohly přibýt regiony soudržnosti Střední Čechy a Jihozápad, který zahrnuje Plzeňský a Jihočeský kraj.

Postoj Česka ke kohezní politice EU po roce 2013 ministerstvo právě formuluje. Za nejdůležitější body Čunek označil například to, aby výše HDP na jednoho obyvatele zůstala nadále hlavním kritériem uznání pro regiony v rámci cíle Konvergence. Zároveň prý bude Česko usilovat o to, aby pro bohatší regiony, které z této podpory vypadnou, bylo vyjednáno určité přechodné období. Pozice Česka v Evropě je nyní pozorně sledovaná, protože ČR unii v příštím roce předsedá.

Do takzvané kohezní politiky patří například podpora celého území jednotlivých zemí bez ohledu na vnitřní regionální rozdíly, rozvoj přeshraniční spolupráce nebo opatření zvyšující konkurenceschopnost EU prostřednictvím vyspělých regionů, jako je například Praha.

V rámci cíle Konvergence může Česká republika získat do roku 2013 z evropských fondů 25,88 miliard eur, tedy přibližně 639 miliard korun. Kohezní politika tak představuje téměř 97 procent veškeré částky, kterou v tomto rozpočtovém období může Česko z Bruselu obdržet.