Mezinárodní agentura pro energii vyzývá k energetické revoluci

Tokio - Mezinárodní agentura pro energii (IEA) tlačí na vlády celého světa, aby zahájily globální energetickou revoluci. Ta by měla změnou technologií zlepšit využívání energetických zdrojů, aniž by se zvýšila zátěž životního prostředí. I když si razantní opatření vyžádají poměrně vysoké finanční investice, jejich implementace je nezbytná.     

„Svět čelí neveselé kombinaci silného růstu poptávky po energiích, růstu emisí skleníkových plynů a vyčerpávání zdrojů. Globální revoluce energetických technologií je nejen nezbytná, ale i dosažitelná,“ prohlásil šéf agentury Nobuo Tanaka.  

Náklady na energetickou revoluci IEA odhaduje na 45 bilionů dolarů (asi 718 bilionů korun). To představuje zhruba 1,1 procenta celosvětového hrubého domácího produktu od nynějška do roku 2050. Tento rok hraje v úvahách IEA klíčovou úlohu, agentura k němu vztahuje většinu propočtů.    

Pokud svět nepřikročí co nejdříve k razantním krokům, pak riskuje, že do roku 2050 se zvýší uhlíkové emise až o 130 procent. Pokud má být ovšem splněn cíl snížení emisí do roku 2050 na polovinu, cena těchto emisí by se musela zvýšit na 200 dolarů za tunu, v krajním případě až na 500 dolarů. Nyní však cena povolenky na trhu dosahuje sotva 30 dolarů.